W promieniach Miłosierdzia

Być z Tobą Jezu – mój Panie
W promieniach Miłosierdzia Twego
Usłysz mej duszy wołanie
Pragnienie serca mojego

Niech Woda i Krew Twoja święta
Wylewa się na mnie grzesznika
Niech Miłość Twa niepojęta
Mnie skruszonego przenika

Niech Woda usprawiedliwi
I zmyje me nieprawości
A Krew Twoja niech mnie ożywi
Rozpali płomień Miłości

Niech Twe promienie spływają
Na mnie i na świat cały
Niech wszyscy Tobie ufają
Poznają – jak jesteś wspaniały

                                                                   22.02.2016
85 rocznica objawienia Pana Jezusa św. Faustynie Dz 47
z tomiku „Miłość i Miłosierdzie” strona 94