Św. Barbara u św. Elżbiety

W nocnej ciszy kościoła
u św. Elżbiety
słychać szept modlitwy
św. Barbary.
Na Ziemi Cieszyńskiej
Górniczy Stan
parafię swą ma.
Figura świętej –
patronki – Barbary
czuwa nad nami,
rodzinami
od wielu już wielu lat.
Patrzy z czułością
na swoich wybrańców,
jak z dumą noszą
czarne mundury,
barwne pióropusze,
szpady u pasa,
czasem - sumiasty wąs.
Modli się cicho
św. Barbara
za swoich chłopców,
za ich trudny los.

Cieszyn, październik 2008