(Mural z wizerunkiem Zofii Kossak obok dworca PKP w Cieszynie, autorstwa Barbary Poniatowskiej i Dariusza Paczkowskiego. Fot. P.Staroń)

O tym, co Bóg czyni dla nas, a co my dla Niego... Ta przepaść! Niby Go miłujemy... Śmieszna nędza: miłujemy... O wiele, wiele za mało! A czas ucieka. Uchodzi jak jeleń. Więc taka żałość każdej chwili zmarnowanej... Zmarnowanej w sensie dobijania się furty niebieskiej... Bo póki żyjem, możem płynąć i wzlatać, kołatać i mocować się, i miłosierdzie zjednywać. Tymczasem nic z tego - albo opieszale czynim...


Zofia Kossak, Suknia Dejaniry