To był szczególnie zacny i wzruszający jubileusz, pełen ciepłych słów, uścisków i życzeń, okraszonych słodkim upominkiem, kwiatami i śpiewem. W czwartek 30 listopada ks. prał. Andrzej Rdest - obecnie emeryt, a wcześniej wieloletni proboszcz Parafii pw. św. Elżbiety w Cieszynie w dniu swoich imienin świętował także 80 urodziny.

Dla całej wspólnoty parafialnej to było wyjątkowe wydarzenie, bliskie sercu nie tylko wielu parafian, ale również gości przybyłych na uroczystą Mszę św. dziękczynną, której przewodniczył dostojny Jubilat.

Duchowny rozpoczynając z początkiem lat siedemdziesiątych posługę duszpasterską w Kościele św. Elżbiety chyba nawet przez moment nie przypuszczał, że utworzona w 1980 roku samodzielna parafia, w której został pierwszym proboszczem, na długie lata stanie się jego drugą rodziną i domem. Przez blisko 45 lat posługi duszpasterskiej udzielił niezliczoną ilość chrztów, ślubów i pogrzebów, ściągając na parafian wiele łask duchowych i przybliżając do Boga kolejne wychowane pokolenia.

Dziś duchowni, siostry Elżbietanki a przede wszystkim wdzięczni parafianie dziękowali cieszyńskiemu dziekanowi za wieloletnią posługę w parafii i otaczanie ich modlitwą, jednocześnie modląc się do Wszechmogącego o wszelkie łaski Boże na dalsze lata. Podziękowania, a zarazem ciepłe życzenia płynęły do szacownego Jubilata także od wszystkich grup tworzących wspólnotę parafialną.„Dziękujemy, że Pan Jezus postawił właśnie Ciebie na drodze naszego życia. Jesteś dla nas przykładem gorliwej i chrześcijańskiej postawy wobec Boga, pełnej pokory i skromności wobec bliźnich. Mądrej wobec życia i wszelkich jego przykładów… Składamy najserdeczniejsze życzenia Bożego błogosławieństwa, światła Ducha Świętego oraz zdrowia i sił w pokonywaniu codziennych trudności"- życzył w imieniu wspólnoty Andrzej Surzycki, przedstawiciel grupy parafialnej, a zarazem Wiceprzewodniczący Rady Miasta Cieszyna.

Wzruszenia nie krył Solenizant, dziękując jednocześnie za serdeczną życzliwość i pamięć ze strony parafian, działających przy parafii grup i stowarzyszeń oraz duchownych.

Szczególne słowa podziękowania Jubilat kierował także do sióstr Elżbietanek, a także do bp Tadeusza Rakoczego, byłego ordynariusza diecezji bielsko-żywieckiej: „Chcę serdecznie podziękować ks. biskupowi Tadeuszowi, który przy moim zgłoszeniu na emeryturę, gdy prosiłem o pozostanie w parafii, powiedział… zostań. To wielki dar, za który chcę podziękować. Cieszę się, że mogę nadal w tym przyjaznym środowisku kościelnym funkcjonować i pozostać”- podkreślał duchowny.

Foto i tekst Krzysztof Telma
Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter