Uczestniczył w spotkaniu byłych więźniów obozu Auschwitz – Birkenau z Papieżem Franciszkiem… Stanął przed Ścianą Straceń na dziedzińcu bloku 11… Walczył w kampanii wrześniowej… jest ostatnim żyjącym dowódcą pododdziału z pułków podhalańskich II Rzeczypospolitej Polskiej…
Plut. pchor. 23 lutego Alojzy Fros - numer obozowy 136223, który 5 grudnia 2016 roku obchodził 100-lecie swoich urodzin – gościł w sali sesyjnej cieszyńskiego Ratusza.

Tego dnia odbyło się uroczyste wręczenie Patentu Oficerskiego plut. pchr. w st. spoczynku Alojzemu Frosowi. Wydarzeniu towarzyszył ceremoniał wojskowy.

Plut. pchor. Alojzy Fros został mianowany na stopień podporucznika na podstawie Postanowienia Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z 8 grudnia 2016 roku o nadaniu pierwszego stopnia oficerskiego. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej – w tym Dyrektor Generalny MON Bogdan Ścibut, Wojska Polskiego (w tym m.in. Dowódca 21 Brygady Strzelców Podhalańskich, Dowódca Jednostki Wojskowej AGAT oraz komendanci WKU z Bielska-Białej i Rybnika) oraz członkowie rodziny p. A. Frosta i młodzież szkolna.

- To dla mnie wielka radość, że sztandar 23 Brygady Strzelców Podhalańskich znowu przemaszerował przez cieszyńskie ulice i jest z nami w sali sesyjnej cieszyńskiego Ratusza – mówił Bogdan Ścibut, Dyrektor Generalny MON, podkreślając mądrość życiową Alojzego Frosa, z której wszyscy powinniśmy korzystać, ceniąc każdy dzień pokoju, w którym możemy żyć.

Wśród wielu życzeń, słowa uznania na ręce bohatera wojennego, związanego z Cieszynem – złożył również gospodarz miasta, Burmistrz Ryszard Macura.

- Każdy kraj chciałby mieć takich obywateli…. Każda miejscowość chciałby mieć takich obywateli… Jako burmistrz miasta Cieszyna, czuję się zobowiązany powiedzieć, że dzisiaj przeżywamy wyjątkowe chwile, ponieważ wśród nas obecny jest pan Alojzy Fros, który niezwykle zasłużył się dla ojczyzny. Patrząc na jego życiorys… i na wiele wypowiedzi, z którymi zetknęliśmy się… powinniśmy powtórzyć za osobami tego pokolenia „zrobiłem to, co do mnie należało”. To nie tylko wielkie czyny, ale czyny dokonywane sercem… których nie robi się na pokaz, ale które robi się z miłości. I tymi czynami zapisany jest życiorys pana Alojzego Frosa… dzisiaj porucznika – mówił podczas uroczystości Burmistrz Cieszyna.

Swojego wzruszenia nie krył gość uroczystości, który przywołał w pamięci osobę wyjątkowego żołnierza – swojego dowódcy plutonu 21 Dywizji Strzelców Podhalańskich w Cieszynie – majora Władysława Smrokowskiego.

- Moją służbę w 4 Pułku Strzelców Podhalańskich w Cieszynie wspominam, jak najmilej i do tej pory związany jest z tym miastem i jego mieszkańcami. Dzisiejsza uroczystość rozczula mnie do tego stopnia, że pojawiają się łzy. Wszystkie piękne przeżycia… czasami trudne… ale niemniej piękne… będę wspominać… - mówił A. Fros, który odbywał czynną służbę wojskową w 21 Dywizji Piechoty Górskiej, a po ukończeniu Dywizyjnego Kursu Podchorążych Rezerwy w Cieszynie przydzielony został do 3 Pułku Strzelców Podhalańskich (21 DPG) w Bielsku.

Brał udział w wojnie obronnej od walk obronnych pod Bielskiem do rozbicia oddziału pod Tomaszowem Lubelskim. Uniknął niewoli i wrócił na Śląsk, gdzie został aresztowany przez Niemców i osadzony w Stalagu VIII B w Żaganiu, a potem zwolniony.

W grudniu 1939 roku w Rybniku wstąpił do konspiracyjnego Związku Walki Zbrojnej (Obwód Rybnik Okręgu Śląsk ZWZ-AK) Początkowo pełnił funkcję oficera broni obwodu, później dowódcy plutonu.

Brał udział w akcjach propagandowych i sabotażowych. W kwietniu 1943 roku w wyniku zdrady i dekonspiracji został aresztowany przez Gestapo w Karwinie.
Początkowo osadzony w więzieniach w Cieszynie i Mysłowicach, w sierpniu został uwięziony w KL Auschwitz, potem przeniesiony do KL Oranienburg, Sachsenhausen, Buchenwald. W kwietniu 1945 roku podczas ewakuacji obozu w tzw. Marszu śmierci udało mu się uciec i dotrzeć do strefy zajętej przez aliantów. W październiku 1946 roku powrócił do Polski. Pracował zawodowo m. in. Jako księgowy i rewident. Był aktywnym działaczem związkowym, społecznym i kombatanckim. W 2015 roku ukazały się jego wspomnienia zatytułowane „Moja historia”.

Jest ostatnim żyjącym dowódcą pododdziału z pułków podhalańskich II Rzeczypospolitej Polskiej. W grudniu ukończył 100 lat.


Barbara Stelmach-Kubaszczyk 

Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter