- Jest pamięć i są wspomnienia. Dziś nie tyle chodzi o wspomnienia, co o pamięć, którą trzeba zachować. Czym owa pamięć jest? – to miara, przestrzeni wewnętrznej wymiaru człowieczeństwa człowieka. Pamiętać – to nasz najgłębszy obowiązek – mówiła podczas seminarium, poświęconemu pamięci więźniarek z Ravensbrück – dr Wanda Półtawska nr obozowy 7709, przyznając – Przed wojną nie znałam złych ludzi. Dla mnie nieludzka męskość i nieludzka kobiecość objawiły się w czasie wojny.

25 kwietnia w sali Cieszyńskiego Ośrodka Kultury „Dom Narodowy” odbyło się spotkanie z Wandą Półtawską, więzioną w niemieckim, nazistowskim obozie koncentracyjnym w Ravensbrück, która opowiadając po wielu latach o obozowych doświadczeniach, podkreślała, że przywoływanie trudnych wspomnień ma na celu ocalić od zapomnienia pamięć o cierpieniu. - Pamięć jest zadaniem. Pamięć jest obowiązkiem. Pamięć jest iskrą, która zapala tzw. pochodnię życia. Żadne dziecko nie rodzi się zbrodniarzem i żadne dziecko nie rodzi się świętym – to trzeba przekazać następnemu pokoleniu…

W czasie II wojny światowej w KL Ravensbrück osadzono 132 tysiące kobiet i dzieci, z których zginęło blisko 92 tysiące. Liczbę Polek szacuje się na około 40 tysięcy. Lata 1942-1944 to w KL Ravensbrück czas przeprowadzania zbrodniczych doświadczeń medycznych, dokonywanych na więźniarkach – w większości młodych Polkach. Operacjom poddano 86 więźniarek, w tym 74 Polki, przy czym większość z tych, które przeżyły, została kalekami.Wieloletnią przyjaciółkę Papieża - Polaka, znaną lekarkę, działaczkę katolicką dr Wandę Półtawską, która przybyła na spotkanie do Cieszyna powitał, składając na ręce gościa słowa podziękowania i kwiaty – Ryszard Macura Burmistrz Miasta. – Dziękuję, że zechciała Pani przybyć do Cieszyna i świadczyć o tym, jak piękne życie, hart ducha i wielkość człowieka, mogą zwyciężać nad tym, co okrutne, złe i niegodne człowieczeństwa – mówił włodarz Cieszyna, jednocześnie dziękując wszystkim tym, którzy przyczynili się do ocalenia dobrego imienia ludzkości - Za wasze świadectwa życia, a dzisiaj za Waszą obecność – podkreślał Ryszard Macura, odczytując następnie Uchwałę Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie ustanowienia kwietnia, miesiącem pamięci o ofiarach niemieckiego, nazistowskiego obozu koncentracyjnego Ravensbrück, i oddając hołd wszystkim więźniom obozów koncentracyjnych.Seminarium z udziałem dr Wandy Półtawskiej poprowadzili dr Renata Stefańska-Klar i mgr Jakub Staroń. Gościa powitał również Janusz Król Starosta Cieszyński. - Można pięknie żyć, wykorzystując dany czas mimo wszystkich okrucieństw, mimo wszystkich przeżyć. To budzi naszą nadzieję i naukę – mówił Starosta Cieszyński, dziękując organizatorom konferencji za podjęcia tak ważnego tematu i jednocześnie wyrażając swoją radość z faktu, że w spotkaniu tak liczną obecnością zaznaczyła się młodzież cieszyńskich szkół.

O ludziach, którzy przeszli dramat tamtych czasów mówił ksiądz Jacek Gracz, proboszcz Parafii pw. św. Marii Magdaleny, uczeń dr Wandy Półtawskiej w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Krakowskiej. - …To świadkowie tego, że w sercu człowieka Bóg zakodował coś wspaniałego, co nazywa się miłością. I tego nie można wyrwać człowiekowi z serca, usunąć… - podkreślał kapłan.W imieniu Dziekana Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji prof. dr hab. Zenona Gajdzicy, słowo wstępu wygłosił - dr hab. Andrzej Kasperek, Prodziekan ds. Naukowych i Współpracy z Zagranicą.

Następnie głos zabrali: prof. zw. dr hab. Katarzyna Olbrycht i hm. Władysław Kristen, który przybliżył „Obozowe wspomnienia hm. Władysławy Sikory”oraz dr Renata Stefańska-Klar, omawiając temat „Nadziei i jej źródeł w kontekście obozu zagłady”. Refleksjami na temat książki – „Życie ptaków w Auschwitz”, Arno Surmińskiego – podzielił się z uczestnikami seminarium mgr Jakub Staroń, kolejny prelegent mgr Józef Broda – słowem i piosenką zachęcał do tego, by „radować się wolnością, ale nie być hegemonem dla drugiego”. Tego dnia nie zabrakło również wystąpienia zaproszonego gościa – dr Wandy Półtawskiej.

Na zakończenie głos zabrali słuchacze, dzieląc się również swoim wzruszeniem i wdzięcznością za życiową mądrość. O piękne zwieńczenie spotkania zadbał Chór Uniwersytetu Śląskiego „Harmonia”, pod dyrekcją dr hab. prof. UŚ Izabelli Zieleckiej-Panek.

- Czym jest pamięć? To dane tobie zadanie. Masz się nauczyć, kim masz być, bo mądrości i świętości się nie dziedziczy… - z tym zdaniem pozostawiam siebie i każdego Czytelnika.


Barbara Stelmach-Kubaszczyk
Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter