Reportaże

Wielki czciciel Matki Najświętszej, dzisiaj już święty Jan Paweł II, napisał List Apostolski Rosarium Virginis Mariae, w którym padają takie słowa: „Każde święto Maryjne chcemy przyjąć i przeżywać jako szczególną okazję do kontemplacji oblicza Chrystusa”. Dzisiaj jako dzieci Chrystusowego Kościoła chcemy wpatrywać się w Maryję jako wzór. Jesteśmy zaproszeni indywidualnie, po imieniu do Jej naśladowania. Do otwartości tak, jak Ona… - mówił podczas uroczystości ks. Jerzy Basaj Dyrektor Krajowy Apostolatu Maryjnego.
Jak dobrze, że są wciąż tacy ludzie. Jak dobrze, że świat wciąż nie jest obojętny...
25 marca 1992 r. bullą papieską Totus Tuus Poloniae Populus została utworzona Diecezja Bielsko-Żywiecka. Od samego początku w jej historię wpisywał się Ruch Światło-Życie, bowiem zarówno w części krakowskiej, jak i katowickiej, z których ta diecezja powstała, oaza była bardzo mocno zakorzeniona, liczna i bogata w tradycje.
Razem są od pięćdziesięciu lat i więcej. Swoim wspólnym życiem dają swoiste świadectwo na to, że miłość potrafi zwyciężyć wszystko.
25 kwietnia w sali Cieszyńskiego Ośrodka Kultury „Dom Narodowy” odbyło się spotkanie z Wandą Półtawską, więzioną w niemieckim, nazistowskim obozie koncentracyjnym w Ravensbrück, która opowiadając po wielu latach o obozowych doświadczeniach, podkreślała, że przywoływanie trudnych wspomnień ma na celu ocalić od zapomnienia pamięć o cierpieniu. - Pamięć jest zadaniem. Pamięć jest obowiązkiem. Pamięć jest iskrą, która zapala tzw. pochodnię życia. Żadne dziecko nie rodzi się zbrodniarzem i żadne dziecko nie rodzi się świętym – to trzeba przekazać następnemu pokoleniu…
Ewa Jaślar–Walicka koncertowała w Białym Domu, grała dla trzech prezydentów: Jimmiego Cartera, Ronalda Reagana i Georga Busha seniora. W pamięci przywołuje jednak szczególnie występ w Watykanie na placu przed Bazyliką dla Papieża Jana Pawła II.
20 marca, w samo południe „Pod Wałką” krewni i rodziny zamordowanych, kombatanci II wojny światowej, przedstawiciele organizacji kombatanckich z Zaolzia, delegacje szkół, organizacji społecznych, służb mundurowych, harcerze, a także samorządowcy i parlamentarzyści Ziemi Cieszyńskiej, uczcili Uroczystym Apelem pamięć 24 żołnierzy ZWZ AK, którzy zginęli w 1942 roku z rąk hitlerowskiego okupanta.
Lidia Sztwiertnia nie poszukuje świata – ona go stwarza. Te słowa chyba najbardziej charakteryzują artystkę, która na zaproszenie Katolickiego Gimnazjum i Liceum im. św. Melchiora Grodzieckiego w Cieszynie odwiedziła młodzież, zapraszając do wspólnej podróży pełnej brązu, oraz natchnienia, inspiracji, i uczuć, którymi przepełniona jest każda praca w jej artystycznym dorobku.