Reportaże

Są dzielni i niezawodni. Choć nie raz ryzykują własne życie, zawsze są gotowi nieść pomoc i walczyć z pojawiającym się zagrożeniami. Na co dzień gaszą, ratują i pomagają mieszkańcom, teraz przyszedł czas by świętować, ale także docenić ich trud i zaangażowanie.

Jaki jest Cieszyn dla ludzi, którzy widzą go pierwszy raz w życiu?
Już po raz kolejny cieszyńska młodzież gościła na Polach Lednickich.
To była noc pełna magii, niezapomnianych wrażeń i kulturalnych atrakcji.
W tym roku 1800 pątników z diecezji bielsko-żywieckiej pielgrzymowało do Łagiewnik.

 Na ręce wyróżnionych trafiła złota odznaka wraz z listami gratulacyjnymi.

Rok 2018 został ustanowiony rokiem Ireny Sendlerowej.
Wiele lat temu przysięgali sobie wierność i nieskończoną miłość. 4 kwietnia z rąk Burmistrza Miasta Cieszyna, Ryszarda Macury oraz Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, Artura Lorka - małżonkowie, którzy przeżyli ze sobą 50 lat i więcej odebrali Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Nie zabrakło również gratulacji i kwiatów, a z okazji jubileuszu uroczyste sto lat odśpiewał jubilatom Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej im. Janiny Marcinkowej.