Od listopada w kościołach odprawiane będą wypominki za zmarłych, polegające między innymi na wyczytywaniu imion i nazwisk osób zmarłych. Szczególna pamięć o zmarłych, modlitwa, śpiew - to tradycja, która na dobre zakorzeniła się w naszej wierze.

Listopad to wyjątkowy miesiąc, w którym możemy naprawdę dużo zrobić dla zmarłych, a już w szczególności, gdy towarzyszy temu modlitwa. Warto pamiętać o naszych zmarłych bliskich, przyjaciołach, znajomych i polecać ich miłosierdziu Bożemu w modlitwie. Pisząc imiona zmarłych na kartkach wypominkowych - a następnie je odczytując - wyrażamy wiarę, że ich imiona są zapisane w Bożej Księdze Życia. Czy wypominki za duszę zmarłych pomogą tym duszom?

Ksiądz Józef Pierzchalski pisał, iż dzisiejsze wypominki, są kontynuacją starożytnych dyptyków i mają podobny sens. Podobnie jak one są wyrazem miłości i jedności całego Kościoła: pielgrzymującego na ziemi i tego, który przeszedł już granicę śmierci.  Podczas Mszy św, kapłani odprawiają wypominki w intencji zmarłych wypisanych na kartkach wypominkowych. Wypominki są wyrazem miłości i jedności całego Kościoła. W naszej pamięci przywołujemy tych, którzy odeszli do domu Ojca. Rodzeństwo, krewnych, kapłanów, sąsiadów i wszystkich tych, wobec których mamy dług wdzięczności i których chcemy polecać Bożemu Miłosierdziu. Wypominki mają bardzo duże znaczenie, ponieważ są związane z Eucharystią. Pamięć o tych, którzy już od nas odeszli nie bez powodu przejawiamy w listopadzie. Już w pierwszych dniach listopada obchodzimy Wszystkich Świętych oraz Zaduszki. Będąc chrześcijanami - wierzymy, że nasze życie nie kończy się tuż po śmierci.

Po co zamawiać wypominki?

Wypominki są modlitwą za zmarłych z naszych rodzin: rodziców, krewnych, przyjaciół współmałżonków, dzieci. Modlitwa ta odmawiana jest codziennie przez oktawę uroczystości Wszystkich Świętych lub też raz w tygodniu przez okres całego roku. Wypominki to wymienianie imion i nazwisk zmarłych połączone z modlitwą, czy to różańcową, czy inną żałobną. Wypominki zamawiamy przynosząc do swojej kancelarii parafialnej karteczki z imieniem i nazwiskiem zmarłego. O tym, że zwyczaj ten ma się dobrze w dzisiejszych czasach może świadczyć duże zainteresowanie tą formą solidarności żyjących z pokutującymi w czyśćcu. W Parafii pw. św. Marii Magdaleny w Cieszynie wypominki jednorazowe możemy składać w kancelarii lub zakrystii, natomiast wypominki roczne przyjmują kapłani po mszach świętych oraz w kancelarii. Karty na wypominki jednorazowe możemy zabrać wychodząc z kościoła. W roku ubiegłym do kancelarii parafialnej zgłoszono tak bardzo dużą liczbę zmarłych, że odczytywanie wypominków odbywało się naprzemiennie co drugą niedzielę, odmawiając co tydzień modlitwę za wszystkich wypominanych. W parafii pw. św. Marii Magdaleny wypominki jednorazowe czytane są przez osiem dni od Uroczystości Wszystkich Świętych i są połączone z nabożeństwem różańcowym. Roczne zaś przez cały rok przed ustalonymi niedzielnymi Mszami. Jako chrześcijanie mocno wierzymy, że taka modlitwa jest bardzo ważna i potrzebna. Nie bez powodu została zaliczona do jednego z tzw. siedmiu uczynków miłosierdzia co do duszy. Istotą jest modlitwa za zmarłych, aby zostali uwolnieni od grzechów i kar za grzechy należnych. Dla zmarłych oznacza to uwolnienie z czyśćca i wejście do nieba.

Wypominki są jedną z najbardziej popularnych form modlitwy błagalnej za zmarłych, której tradycja sięga X wieku. Bardzo ważną sprawą w modlitwie za zmarłych, jest przede wszystkim nasze osobiste zaangażowanie, nasza ofiara oraz wysiłek, by w tej modlitwie uczestniczyć całym swoim sercem. Kościół nieustannie powierza w modlitwie zmarłych. Ojciec Święty Jan Paweł II mówił kiedyś w rozważaniach "Anioł Pański", iż modlitwa za zmarłych jest naszą ważną powinnością, bowiem nawet jeśli odeszli w łasce i przyjaźni z Bogiem, być może potrzebują jeszcze ostatniego oczyszczenia, by dostąpić radości nieba.

Tekst i foto: P. Staroń


 


Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter