Podczas uroczystej Eucharystii sprawowanej w kościele pw. św. Marii Magdaleny w Cieszynie przez Biskupa Ordynariusza Romana Pindla została poświęcona figura Matki Bożej Fatimskiej, która została na zakończenie Mszy św przeniesiona w uroczystej procesji dookoła Rynku. Figura będzie na stałe umieszczona w kościele a Nabożeństwa Fatimskie będą odprawiane w świątyni każdego 13 dnia miesiąca, od maja do października. 
W setną rocznicę objawień fatimskich śródmieściem Cieszyna przeszli w uroczystej procesji mieszkańcy miasta. W asyście orkiestry dętej „Cieszynianka” wierni wyruszyli wokół Rynku, niosąc ze sobą figurę Matki Bożej Fatimskiej, która 1917 roku przekazała trojgu pastuszkom trzy tajemnice.  Figura została ufundowana i przywieziona z Fatimy przez pielgrzymów z parafii, którzy pod przewodnictwem ks. Bartosza odwiedzili z pielgrzymką Fatimę, z okazji 100-lecia objawień fatimskich.

- 13 października dziękujemy Bogu za to, że jest tak bardzo łaskawy dla nas. Przez Ducha Świętego ożywia wołanie o pokój i wzywa do nawrócenia, ale także od stu lat trwa w Kościele żywy głos, tego objawienia. Słowo Pana nie jest skierowane tylko do pastuszków, ale do całego Kościoła o modlitwę i wołanie o pokutę. Wzywa nas do nawrócenia... - przypomniał Biskup Ordynariusz.

W piątek w Kościele Parafialnym św. Marii Magdaleny odprawiono pierwsze Nabożeństwo Fatimskie. Tuż po nim, w czasie uroczystej Eucharystii dokonano poświęcenia figury Matki Bożej Fatimskiej.

Ks. Bartosz Łacek, który towarzyszył wiernym w tegorocznej pielgrzymce do Fatimy, poprowadził piątkowy różaniec. - W orędziu Maryi przebija się jedno wezwanie - odmawiajcie różaniec. Chcemy to czynić w tym szczególnym dniu dla naszej wspólnoty parafialnej - mówił.

Z przywiezionej i ofiarowanej figury radości nie krył gospodarz świątyni, ks. proboszcz Jacek Gracz. - Mogę powiedzieć, że w jakiś sposób spełniło się moje marzenie. Bardzo dziękuję ks. Bartoszowi i wszystkim pielgrzymom za to, że ufundowali i przywieźli figurę Matki Bożej. 

Duchowny zaznaczył, iż ofiarowana figura będzie tu miała szczególne miejsce. - Przed nami figura, która ma już swoją krótką historię. Chcę by była ona bardzo ważnym elementem kultu Maryjnego w tej świątyni, w tym mieście. Chcę, aby była miejscem, gdzie będziemy w sposób szczególny Matkę Najświętszą prosić, aby u swojego syna wybłagała potrzebne dary i łaski.

W murach cieszyńskiej świątyni pojawi się wkrótce specjalnie przygotowana kolumna, na której zostanie ustawiona poświęcona figura, od 13 maja 2018 roku, będą tu regularnie odprawiane Nabożeństwa Fatmskie ku czci Matki Boskiej Fatimskiej.Tekst Krzysztof Telma/BSK
fot. K. Telma
Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter