W każdy poniedziałek o godzinie 18:00 w Kościele św. Marii Magdaleny będą odprawiane Msze św. połączone ze spotkaniem modlitewnym. Spotkania prowadzi Odnowa w Duch Świętym "Radość", działająca przy parafii św. Marii Magdaleny.

Spotkania rozpoczynają się Mszą św., w każdy poniedziałek o godz. 18:00, a po niej członkowie gromadzą się w sali świętego Jana Pawła II przy ul. Sejmowej, aby wziąć m.in. udział we wspólnej adoracji oraz modlitwie. Spotkania przybierają różne formy - od modlitwy uwielbienia i dziękczynienia Bogu za otrzymane łaski, po adorację Najświętszego Sakramentu i dzielenia się doświadczeniem działania Boga w codziennym życiu. Na spotkaniach organizowane są także konferencje o zróżnicowanej tematyce religijno-społecznej.Odnowa w Duchu Świętym pomaga odkryć współczesnym chrześcijanom Boga, który nie jest tylko teoretycznym pojęciem. Wspólnota powstała ponad 30 lat temu dzięki grupie studentów, którzy najpierw modlili się w akademiku, a później zostali zaproszeni na parafię.Odnowa w Duchu Świętym w Kościele katolickim, zwana także Katolicką Odnową Charyzmatyczną, nie jest jednolitym ruchem o zasięgu światowym. W odróżnieniu od większości ruchów nie ma jednego założyciela, ani grupy założycieli. Oprócz spotkań w Kościele członkowie organizują wyjazdy, rekolekcje wspólnotowe bądź diecezjalne, a także współpracują z innymi grupami na terenie diecezji bielsko-żywieckiej.

Gorąco zachęcamy do udziału w najbliższej Mszy św., która odbędzie się 10 września, o godz. 18:00 w kościele św. Marii Magdaleny.

Tekst i foto: P.Staroń
Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter