Październik jest miesiącem, w trakcie którego odprawiane są nabożeństwa różańcowe. W Kościele miesiąc ten w szczególny sposób poświęcamy modlitwie różańcowej. Modlitwa połączona z medytacją, pokazuje jak mocna jest jest nasza wiara w stosunku do Boga Miłosiernego.

W październiku, przez cały miesiąc odprawia się nabożeństwa różańcowe, które otaczamy wyjątkową czcią. Rozważanie różańca oznacza odmawianie modlitwy oraz medytację w tym samym czasie. Każda z tajemnic różańca koncentruje się na jednym ważnym wydarzeniu z życia Jezusa Chrystusa i jego Matki Maryi. Pomaga nam naśladować Ich w naszym życiu osobistym, rodzinnym i społecznym. Różaniec jest modlitwą, która przemienia świat, zwłaszcza, gdy jest odmawiana wspólnie. Nasze rodziny, narody i świat walczą teraz z siłami zła. Wiele razy w historii, modlitwa różańcowa odmawiana z wiarą zaważyła na losach narodów. Zwyczaj odmawiania różańców sięga czasów przed narodzeniem

Dlaczego miesiąc październik poświęcamy modlitwie różańcowej? Bo oprócz maja ma on najwięcej wspólnego z czcią Najświętszej Maryi Panny i porównań z Nią związanych.  Maryjny charakter października podkreślił w 1885 roku papież Leon XIII, wzywając do codziennego - właśnie w tym miesiącu - odmawiania różańca. Do upowszechnienia modlitwy różańcowej przyczyniły się też objawienia fatimskie.

Istotą modlitwy różańcowej są tajemnice, które koncentrują się na wydarzeniach z życia Maryi i jej syna Jezusa Chrystusa. Każda kolejna tajemnica różańcowa jest dla nas wskazówką, jak podążać i naśladować Chrystusa i Jego Matkę Maryję, w naszym codziennym życiu. Modlitwa różańcowa często nazywana jest modlitwą, która zmienia świat na lepsze - dlatego ważne jest, aby tę modlitwę odmawiać we wspólnocie kościelnej, razem ze swoimi bliskimi i z pozostałymi wiernymi.

Wspólna modlitwa różańcowa, już wiele razy dała nam dowód na to, iż wysłuchanie próśb podczas modlitwy miały istotny związek z wydarzeniami, które działy się na całym świecie. Nieodłączną istotą modlitwy różańcowej  i darzenie zaufaniem tej modlitwy, jest dowód na to, iż w większości parafii istnieją specjalne tak zwane - róże różańcowe i kółka różańcowe, gdzie wierni w większych grupach, odmawiają każdego dnia poszczególną tajemnicę, w trakcie której wypraszają i zanoszą swoje prośby do Boga, o szczególne łaski dla wspólnoty parafialnej.

Od poniedziałku (1 października) zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych do Kościoła św. Marii Magdaleny na nabożeństwa różańcowe, codziennie o godz. 17.3o. Podczas nabożeństw przy ołtarzu będzie wyłożony koszyk do którego będzie można włożyć przybory szkolne, które bedą przeznaczone dla dzieci w Kamerunie w ramach akcji „Młodzi dla Kamerunu”.

Gorąco zachęcamy do uczestnictwa w Eucharystiach, których motywem przewodnim będzie właśnie modlitwa różańcowa.

Tekst i foto: P.Staroń
Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter