Dzień Edukacji Narodowej to czas, kiedy swoje święto obchodzą Ci wszyscy, którzy na co dzień stają przed trudnym wyzwaniem jakim jest przekazanie wiedzy swoim uczniom. Ich zasługi, a także wielka wartość, jaką stanowi edukacja stała się okazją do wręczenia przedstawicielom oświaty wyróżnień i złożenia gratulacji. Z tej okazji w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Cieszynie w stronę nauczycieli i pracowników administracji płynęły słowa podziękowania za trud, jak również wiele życzeń, które kierował do zaproszonych gości Starosta Cieszyński. Janusz Król dziękował pedagogom i pracownikom administracji, jednocześnie zapewniając, że jako samorząd powiatowy nadal będzie wspierał i czynił starania by placówki oświatowe w naszym powiecie piękniały i rozwijały się. Zwrócił także uwagę na wysoki poziom szkół oraz znakomite wyniki podczas szkolnych konkursów i olimpiad.

"Od tego naszego kształcenia zależy to, jakie będą nasze przyszłe pokolenia, jakie będzie społeczeństwo. Wiemy, że w Powiecie Cieszyńskim ten wkład państwa w wychowanie i edukację jest ogromny. Poświęcacie tym młodym ludziom wiele serca i czasu… Za to wszystko Państwu bardzo serdecznie dziękuję… Wiem, że potrzeb jest wiele i nie wszystkie od razu udaje się zrealizować… Mając tego świadomość, te starania podejmujemy i miejmy nadzieję, że w sali, w której co miesiąc obraduje Rada Powiatu będą podejmowane mądre decyzje, które w pierwszej kolejności na względzie będą miały dobro ucznia, dobro nauczyciela i dobro szeroko pojętej oświaty" - zaznaczył starosta.

Wydarzenie było także okazją do wręczenia wyróżnień i medali. Ceremonie poprzedziło ślubowanie pedagogów, którzy w wyniku postępowania egzaminacyjnego uzyskali stopień nauczyciela mianowanego. W tym gronie znalazł się także ks. Marcin Wróbel z Zespół Szkół Technicznych w Cieszynie, czterem pedagogom przyznano również Medal Komisji Edukacji Narodowej. Za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej oraz za bardzo dobre wyniki nauczania grono dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek oświatowych otrzymało także przyznawaną co roku "Nagrodę Starosty". W tym roku nagroda trafiła do rąk 26 przedstawicieli oświaty. Natomiast Nagrodę Śląskiego Kuratora Oświaty przyznano pani Oldze Lorek–Brak z Zespołu Szkół Ekonomiczno- Gastronomicznych w Cieszynie. Wraz ze Starostą Powiatu Cieszyńskiego
Januszem Królem, nagrodzonym gratulował Ludwik Kuboszek Przewodniczący Rady Powiatu Cieszyńskiego.

W 17 placówkach oświatowych w Powiecie Cieszyńskim kształci się obecnie blisko 5 tys. uczniów. Każdego dnia prawie 700 nauczycieli i 200 pracowników oświatowych odkrywa przed młodzieżą nowe perspektywy rozwoju. O roli pedagoga, który jest w życiu młodego człowieka nie tylko nauczycielem i wychowawcą, w imieniu dyrektorów placówek oświatowych mówiła Bożena Cholewa, dyrektor ZST im. płk Gwidona Langera.

"Zmieniają się warunki społeczno-polityczne, zmienia się krajobraz Śląska Cieszyńskiego, a nasze szkoły nadal są miejsce, w którym kolejne pokolenia uczą się i rozpoznają swoje uzdolnienia. Można mówić o fenomenie tej przestrzeni, która przygotowuje młodzież do tego, by wzięła odpowiedzialność za naszą małą ojczyznę. Jeżeli zastanowimy się na czym polega ów genius locci, odkryjemy, że tworzą go z pasją pokolenia nauczycieli. Ludzi, którzy wymagali od siebie i od innych, fascynowali ogromem posiadanej wiedzy, ale też budzili respekt…"
foto i tekst Krzysztof Telma
Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter