Urząd Miejski w Cieszynie coraz aktywniej wspiera małych i średnich przedsiębiorców. Potwierdzeniem tych starań jest certyfikat, który Ryszard Macura, burmistrz Cieszyna, odebrał we wtorek 11 października w Katowicach.

Chodzi konkretnie o certyfikat w VI edycji programu „Samorząd, który wspiera MŚP”. Miasto Cieszyn otrzymało go „za stworzenie małym i średnim przedsiębiorcom warunków korzystnych do prowadzenia działalności gospodarczej oraz szczególe zasługi we wspieraniu sektora MŚP”. Ryszard Macura, burmistrz Cieszyna, odebrał certyfikat z rąk Tadeusza Donocika, przewodniczącego kapituły, prezesa Regionalnej Izby Gospodarczej. Uroczystość odbyła się w ramach VI Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorców, który miał miejsce od 10 do 12 października w Katowicach. Nagroda jest tym bardziej prestiżowa, że kongres to największe w Europie spotkanie firm sektora MŚP. Przez trzy dni odbyły się liczne panele oraz sesje plenarne.

Jak czytamy na stronie internetowej Regionalnej Izby Gospodarczej, program „Samorząd, który wspiera MŚP” jest skierowany do jednostek samorządu terytorialnego szczebla wojewódzkiego, powiatowego i lokalnego.

– Jego celem jest wyłonienie i promocja samorządów, które stwarzają przedsiębiorstwom sektora MŚP dogodne warunki do prowadzenia działalności gospodarczej oraz w szczególny sposób wspierają rozwój tego sektora. Znalezienie się w gronie laureatów programu to nie tylko wzmocnienie wizerunku urzędu w otoczeniu, ale także potwierdzenie szczególnej dbałości o rozwój sektora MŚP. Otrzymanie tak prestiżowego tytułu z rąk środowisk biznesowych jest wyraźnym sygnałem na to, iż podejmowane działania w zakresie wspierania MŚP są skuteczne i mają charakter trwały – czytamy dalej.

Na wyróżnienie miały wpływ inwestycje, zwolnienia z podatku od nieruchomości, a także działania mające przyciągać nowych inwestorów oraz w zakresie lokalnego rynku pracy.

R. Karpińska
Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter