pixabay.com/


OBRAZ MIŁOSIERDZIA
w sercu moim

Twój obraz Jezu Miłosierny
Chcę w moim sercu namalować
Pragnę być zawsze Tobie wierny
I Ciebie w pełni naśladować

Spraw Panie Jezu bym malował
Twe Miłosierdzie życiem moim
Bym siły twórcze wciąż znajdował
W Przenajświętszym Sercu Twoim

Spraw niech Twój obraz mnie przenika
Bym Twą Miłością promieniował
Twe Miłosierdzie niech dotyka
Każdego czynu – myśli – słowa 

Dotknij płomieniem Twojej Miłości
Niech Twa obecność w każdej dobie
Serce pobudza do ufności
Więc wołam – JEZU UFAM TOBIE

                                       Jerzy Żoch   22.02.2014

Miłość i Miłosierdzie  str. 46

83 rocznica objawienia Pana Jezusa
                                   świętej Faustynie    Dz 47
Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter