fot. Diecezja Bielsko-Żywiecka


Katecheci świeccy i zakonni diecezji bielsko-żywieckiej pielgrzymowali 8 czerwca do kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Czeskim Cieszynie, gdzie znajdują się relikwie św. Melchiora Grodzieckiego, który poniósł męczeńską śmierć 400 lat temu. Na wniosek bp. Romana Pindla Sejmik Śląski ogłosił rok 2019 Rokiem Świętego Melchiora Grodzieckiego.

Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił ks. Adam Rucki, wikariusz biskupi diecezji ostrawsko-opawskiej ds. formacji duchownych. Kapłan wygłosił konferencję. Prelegent wskazał cztery istotne filary ewangelizacji: otwartość na działanie Ducha Świętego, modlitwę, pokorę

Zakończeniem pielgrzymki była odmówiona wspólnie litania i modlitwa za przyczyną św. Melchiora Grodzieckiego przed ołtarzem z jego relikwiami. Obok ks. Ruckiego przed bocznym ołtarzem czeskocieszyńskiego kościoła modlili się wikariusz generalny diecezji ks. Marek Studenski i wizytator katechetyczny ks. Tomasz Chrzan.

W 1905 r., po beatyfikacji koszyckich męczenników, kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Cieszynie, należący wówczas do jezuitów, był centralnym miejscem trzydniowych uroczystości ku czci Melchiora Grodzieckiego. Polskie i niemieckie nabożeństwa zgromadziły w dniach 12-15 października rzesze wiernych. W ostatnim dniu uroczyście przeniesiono obraz męczennika do kościoła parafialnego pw. św. Marii Magdaleny. Do wydarzeń tych nawiązuje organizowana współcześnie transgraniczna procesja ku czci świętego pomiędzy kościołami w polskiej i czeskiej części Cieszyna.

Relikwie św. Melchiora Grodzieckiego – rodem z Cieszyna XVII-wiecznego męczennika, który zginął za wiarę 400 lat temu – wędrują także od marca br. po parafiach Podbeskidzia. W czasie Roku św. Melchiora we wszystkich kościołach diecezji odmawiane są modlitwy przez wstawiennictwo koszyckiego męczennika na zakończenie Mszy św. Wierni i duszpasterze wyjadą też na obchody rocznicy męczeństwa do słowackich Koszyc.

i miłość. Ks. Rucki podzielił się osobistym świadectwem. W czasach komunistycznych został skazany i więziony za prowadzenie duszpasterstwa wśród młodzieży.

Melchior Grodziecki urodził się w 1584 roku w Cieszynie. Pobierał nauki w kolegium jezuickim w Wiedniu, a następnie w Brnie, gdzie wstąpił do nowicjatu jezuitów. Przebywał w klasztorach jezuickich w Kłodzku, Czeskich Budziejowicach i w Pradze – tam w 1614 roku przyjął święcenia kapłańskie, a później został wychowawcą młodzieży. Po złożeniu ślubów wieczystych w 1619 roku Zakon skierował duchownego do Koszyc, gdzie został kapelanem wojsk cesarskich. Misję tę oprócz niego pełnili tam także dwaj inni jezuici – Węgier Stefan Pongracz i Chorwat Marek Križ – kanonik katedry prymasów Węgier w Ostrzyhomiu. Wszyscy trzej ponieśli śmierć męczeńską na początku wojny trzydziestoletniej we wrześniu 1619 roku z rąk żołnierzy księcia Siedmiogrodu Bethlena Gabora, dowodzonych przez generała Juraja Rakoczego.

Męczennika wyniósł na ołtarze papież Pius X w 1905 roku. Kanonizacji dokonał podczas wizyty apostolskiej w Koszycach Jan Paweł II . Było to 2 lipca 1995 roku.

źródło: R. Karp. 
Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter