Dokładnie 98 lat temu - 11 listopada 1918 roku, po 123 latach ucisku Polska ponownie powróciła na mapę Europy. Było to możliwe dzięki upadkowi trzech europejskich mocarstw, które wcześniej dokonały rozbioru naszej Ojczyzny. Ich kres przypieczętował koniec I wojny światowej i przekazanie przez Radę Regencyjną naczelnego dowództwa wojsk polskich Józefowi Piłsudskiemu.

Narodowe Święto Niepodległości obchodzone 11 listopada przypomina nam o tych, którzy walczyli i oddawali życie składając najwyższą ofiarę dla umiłowanej Ojczyzny, a także tworzyli i organizowali całą administrację polską. Dzisiaj składamy im hołd uczestnicząc w obchodach Święta Niepodległości.

W Cieszynie uroczystość Święta Niepodległości rozpoczęto w Kościół Jezusowy Nabożeństwem ekumenicznym w intencji Niepodległości Ojczyzny, po którym wydarzenie przeniosło się na Plac Wolności. Uczestnicy manifestacji patriotycznej odśpiewali Hymn Narodowy oraz złożyli wiązanki kwiatów pod Pomnikiem Niepodległości i pomnikiem Pawła Stalmacha, a następnie przemaszerowali na cieszyński rynek, gdzie pod tablicą upamiętniającą powołanie Rady Narodowej dla Księstwa Cieszyńskiego złożono symboliczne wiązanki kwiatów.

W lokalnych obchodach wzięli udział m.in. przedstawiciele władz miasta, powiatu, organizacji kombatanckich, organizacji pozarządowych i społecznych oraz wielu mieszkańców miasta. W czasie okolicznościowego przemówienia burmistrz Ryszard Macura przypomniał, iż mieszkańcy Śląska Cieszyńskiego czekali znacznie dłużej na przyłączenie naszej małej ojczyzny do Polski. "W przypadku Śląska Cieszyńskiego, Polacy tutaj mieszkający czekali na przyłączenie naszych ziem ponad 600 lat. Stąd Święto Niepodległości nazywam dniem cudownym, bo to zupełnie wyjątkowe wydarzenie… To dzięki wysiłkowi i krwi wielu osób, wśród których był również Paweł Stalmach. Tą wybitną powstać wspominam dlatego, bo miała szczególne znaczenie w polskości tych ziem… Paweł Stalmach był osobą zaangażowaną w powstanie wielu organizacji polskich, wśród nich możemy wymienić chociażby Czytelnię Polską, możemy wymienić takie pismo jak Tygodnik Cieszyński czy Gwiazdka Cieszyńska…"

W trakcie przemówienia włodarz miasta dziękował także przedstawicielom różnych środowisk, wręczając każdemu symboliczną różę. "11 listopada to dzień, w którym warto jest dziękować, nie tylko minionym pokoleniom za to, że włączały się całym swoim życiem w odzyskiwanie niepodległości, ale warto jest dziękować dzisiaj, tym wszystkim, którzy tworzą wspólnotę lokalną, którzy swoim wysiłkiem sprawiają, że Cieszyn - Śląsk Cieszyński pięknieje".

Obchody zakończyły się przemarszem pod Pomnik Legionistów, gdzie odśpiewana została "Rota".

foto i tekst Krzysztof Telma

Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter