Członkowie Apostolstwa Dobrej Śmierci z diecezji bielsko-żywieckiej, archidiecezji katowickiej i ołumunieckiej w Czechach oraz diecezji gliwickiej, spotkali się 26 listopada w sanktuarium św. Mikołaja w Pierśćcu podczas 14. Regionalnego Dnia Skupienia ADŚ. Około tysiąca pielgrzymów wzięło udział w Mszy św., podczas której tradycyjnie przyznano statuetki św. Mikołaja dla osób, które szczególnie przysłużyły się szerzeniu idei Apostolstwa Dobrej Śmierci.

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że jedną ze statuetek odebrał dziekan cieszyński ks. Stefan Sputek, proboszcz parafii św. Jerzego w Cieszynie.

- Przyjmując statuetkę Świętego Mikołaja miałem świadomość, że za wszystkimi tymi dziełami kryje się spora liczba ludzi dobrej woli. Nie byłoby tych dzieł bez służb: porządkowych, medycznych, muzycznych, bez animatorów czy zelatorów poszczególnych grup duszpasterskich, wśród nich Apostolstwa Dobrej Śmierci... bez ofiarności Parafian, Sympatyków i Innych Osób... - mówi "Gwiazdce Cieszyńskiej" ks. Stefan Sputek podkreślając, iż odebrał nagrodę, która w dużej mierze należy się wszystkim. - Nikt bowiem nie jest samotną wyspą. Uzupełniając się, wspólnie możemy dokonać wielu dobrych rzeczy, albowiem nikt z nas nie ma tego, co mamy wszyscy razem – jak śpiewamy w jednej z piosenek na pielgrzymce. Ponadto pamiętam o słowach naszego Pana Jezusa, a przypomnianych ostatnio na rekolekcjach kapłańskich przez ks. bpa Edwarda Dajczaka: słudzy nieużyteczni jesteśmy, wykonaliśmy to co do nas należało - dodaje.

Kapituła Nagrody Świętego Mikołaja w składzie: ks. Grzegorz Górnik – Dyrektor Krajowy Apostolstwa Dobrej Śmierci, ks. prałat Alojzy Zuber – Moderator Diecezjalny ADŚ i pani Lidia Greń-Wajdzik – Zelator Diecezjalny ADŚ w uzasadnieniu przyznania nagrody napisała, że przyznaje ks. Stefanowi Sputkowi nagrodę w dowód uznania, szacunku i wdzięczności za: nieustanne rozwijanie życia duchowego parafian, ożywianie działalności parafialnych grup i wspólnot modlitewnych, rozpowszechnianie kultu: Miłosierdzia Bożego, Matki Bożej Bolesnej, Świętego Jerzego i Świętego Mikołaja, szerzenie idei Apostolstwa Dobrej Śmierci, pieczę nad obiektami sakralnymi i parafialnymi: budowę nowego probostwa oraz adaptację istniejących pomieszczeń na zaplecze pielgrzymkowo-rekolekcyjne, ich ciągłe modernizowanie i upiększanie, organizowanie od 17 lat, pieszej pielgrzymki na Jasną Górę z licznym udziałem całych rodzin, dzieci i młodzieży, również z Zaolzia, zorganizowanie pieszych pielgrzymek do Santiago de Compostela i Łagiewnik troska o świętość i braterską wspólnotę kapłanów oraz ich umacnianie w realizacji kapłańskiego powołania, przewodnicząc w diecezji Unii Apostolskiej Kleru Najświętszego Serca Pana Jezusa, hojność serca w obdarowywaniu ludzi będących w potrzebie, wspieranie diecezjalnych i krajowych dzieł pomocy.

Statuetki odebrali także: Aleksandra Strządała - zelatorka ADŚ w parafii Najświętszej Maryii Panny Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Zaborzu, Maria Kopeć - zelatorka ADŚ w parafii Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela w Rudzicy, Antonii Witek - zelator ADŚ w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kętach, ks. Wiesław Kondziołka - proboszcz parafii św. Mateusza w Ogrodzonej.

Patryk Staroń
fot.arc
Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter