/pixabay/
Potem przyszli do Niego saduceusze, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i zagadnęli Go w ten sposób: "Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał: Jeśli umrze czyjś brat i pozostawi żonę, a nie zostawi dziecka, niech jego brat weźmie ją za żonę i wzbudzi potomstwo swemu bratu. Otóż było siedmiu braci. Pierwszy wziął żonę i umierając nie zostawił potomstwa. Drugi ją wziął i też umarł bez potomstwa, tak samo trzeci. I siedmiu ich nie zostawiło potomstwa. W końcu po wszystkich umarła ta kobieta. Przy zmartwychwstaniu więc, gdy powstaną, którego z nich będzie żoną? Bo siedmiu miało ją za żonę". Jezus im rzekł: "Czyż nie dlatego jesteście w błędzie, że nie rozumiecie Pisma ani mocy Bożej? Gdy bowiem powstaną z martwych, nie będą się ani żenić, ani za mąż wychodzić, ale będą jak aniołowie w niebie. Co zaś dotyczy umarłych, że zmartwychwstaną, czyż nie czytaliście w księdze Mojżesza, tam gdzie mowa "O krzaku", jak Bóg powiedział do niego: Ja jestem Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba. Nie jest On Bogiem umarłych, lecz żywych. Jesteście w wielkim błędzie".

Saduceusze uzasadniali swe odrzucenie zmartwychwstania brakiem wzmianki na ten temat w Pięcioksięgu. Uznawali za autorytatywne jedynie teksty Pięcioksięgu i odrzucali prawo przekazywane ustnie jako dodatek do prawa spisanego. Uznawali wiarę w zmartwychwstanie za absurd. Zastawiona przez nich pułapka posłużyła Jezusowi jako pretekst do nauczania o zmartwychwstaniu. Mówi On jasno o tym, że wiara w zmartwychwstanie jest pośrednio zawarta w tym, co Pięcioksiąg naucza o Bogu, ukazując Go jako Boga żyjących.

Opisana w tekście biblijnym historia o siedmiu braciach miała na celu przedstawienie wiary w zmartwychwstanie jako absurd, wykazując jej niezgodność z Pięcioksięgiem. Siedmiu braci miało tę samą żonę; czyją żoną będzie po zmartwychwstaniu? Jezus odpowiadając na pytanie saduceuszów mówi: nie rozumiecie Pisma ani mocy Bożej. Boża moc może zwyciężyć śmierć i obdarzyć życiem.

Gdy bowiem powstaną z martwych, nie będą się ani żenić, ani za mąż wychodzić. Podjęta przez saduceuszów próba sprowadzenia zmartwychwstania do absurdu opierała się na błędnym rozumieniu sposobu życia po zmartwychwstaniu. Życie po zmartwychwstaniu różni się od życia ziemskiego.

Nie jest On Bogiem umarłych, lecz żywych. Jezus interpretuje Księgę Wyjścia 3,6.15-16 jako dowód, że Abraham, Izaak i Jakub nadal żyją, a ich wspólnota z Bogiem trwa. Zmartwychwstanie to część przesłania Pięcioksięgu.

Ks. Józef Pierzchalski SAC
Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter