Posłuchaj:

„Przemijanie ma sens” – ten słynny wers z „Tryptyku rzymskiego” powtarza ks. Marek Studenski w medytacji na XXVI Niedzielę Zwykłą, 26 września 2021 r. Autor filmowej serii „Szklanka dobrej rozmowy” tłumaczy znaczenie egzystencjalne tej prawdy, a jednocześnie, odwołując się do ewangelicznego czytania (Mk 9, 38-43. 45. 47-48) mówi o wdzięczności, wyjaśnia, dlaczego Bóg jest sprawiedliwy i wskazuje, jakie jest „najstraszniejsze słowo świata”.

„Wszystko jest doczesne tu na ziemi, a więc wszystkie lęki, strachy, smutki, obawy trzeba przeżywać proporcjonalnie do ich prawdziwego znaczenia i fakt, że życie przemija, daje nam taki wielki komfort, by patrzeć na życie z odpowiedniej perspektywy, by nabrać dystansu do problemów” – zachęca kapłan i jednocześnie zastrzega, że „relatywizowanie problemów ze względu na przemijanie nie oznacza, że my mamy traktować życie niepoważnie”.

„Wieczność, ta perspektywa przemijania mówi nam również o tym, że życie tu na ziemi ma bardzo wielkie znaczenie, bo od każdej naszej decyzji zależy kształt wieczności. Nasze decyzje, kroki, wybory życiowe mają wpływ nie tylko na ten krótki ziemski okres, ale także na całą wieczność” – dodaje i przypomina, że Jezus poucza w ewangelii, że nawet najmniejszy drobiazg ma sens. „Właśnie te drobiazgi, one byłyby niczym, gdyby życie na ziemi ograniczało się tylko do doczesności” – precyzuje i przybliża sens wypowiedzi Jezusa, który zapewnia, że, „Jeśli ktoś poda wam kubek wody do picia ze względu na mnie, nie ominie go nagroda”.

„Ktoś bardzo mądrze powiedział, że nie ma w życiu nieważnych rzeczy, słów, zdarzeń: W domu Pana Boga, jak ktoś to powiedział, nie ma kosza na śmieci” – stwierdza.

Wikariusz generalny zaprasza też do posłuchania najnowszej rozmowy księdza Piotra i księdza Mateusza o Kościele.
Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter