Posłuchaj:


„Balast, jaki bierzemy w naszym życiu, bardzo często kompletnie nie pomaga, a nawet przeszkadza w drodze zbawienia” – stwierdza ks. Marek Studenski w medytacji na XXVIII Niedzielę Zwykłą, 10 października 2021 r. Autor filmowej serii „Szklanka dobrej rozmowy” odwołuje się do ewangelicznej sceny o bogatym młodzieńcu, który z powodu swego bogactwa nie poszedł za Jezusem. Kapłan przedstawia alternatywne zakończenia tej historii, ale zarazem zauważa, że bohaterowi brakowało autentycznej relacji z Nauczycielem.
„Młodzieniec odchodzi zasmucony, ponieważ nie jest w stanie zapłacić ceny, ceny swego majątku, by rozwinąć relację z Bogiem. Łatwiej wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego” – dodaje kaznodzieja.
Zdaniem duchownego, kluczem do udanego życia jest skupienie się tylko na Panu Bogu i na drugim człowieku. „Jezus mówi: Uważajcie, żeby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych. Zarówno zbytki, nasze pożądania, które są sprzeczne z ewangelią, ale także nadmierne troski wynikające z braku zaufania do Pana Boga, są balastem w drodze do nieba” – radzi ks. Studenski, snując dalej interpretacje niedzielnej ewangelii, a w szczególności słów o tym, że łatwiej wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego.
„Spotkałem i takie komentarze, które mówią, że greckie słowo użyte w ewangelii oznacza zwykłą igłę, i to jeszcze igłę chirurgiczną, że właściwie Jezus mówi, chce pokazać, że po ludzku patrząc, to jest coś niemożliwego, by człowiek obarczony bogactwem, człowiek, który niesie jakieś nadmierne ciężary w życiu, wszedł do nieba. Ale pełne nadziei są słowa, które następują zaraz potem: U ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga, bo u Boga wszystko jest możliwe” – mówi.
Wikariusz generalny zaprasza też do posłuchania najnowszej rozmowy księdza Piotra i księdza Mateusza o naszej roli w Kościele.
Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter