/pixabay/

Są takie wieści, które pociągają człowieka. Podnoszą go z życiowego marazmu. Powodują one, że człowiek jest w stanie iść, nie zwracając uwagi na zmęczenie, głód, czy pragnienie. Dobra wieść, to nowe siły, które wstępują w człowieka. Zła wieść to ta, która powtarzana, psuje człowieka wewnętrznie, zniechęca do życia, czyni nieznośnym. Za Jezusem szli ludzie, bo słyszeli dobre wieści o Nim. Potrzeba pozwolić przenikać się wieściom dobrym, wspomagającym życie, a te, które są złe, osłabiające – zatrzymywać na sobie i oddawać Bogu. Wielu "szło za Nim", "szło dla Niego". Dobra wieść zbliża do Boga, zła natomiast oddala od Niego. Podobnie zła wieść o człowieku, nie pozwala zbliżyć się do tego, którego ona dotyczy, więcej – powoduje, że człowiek może stać się przeciwnikiem tego, o którym złą wieść otrzymał.
 
Co mnie urzeka w tej wieści dobrej o Chrystusie, że "idę za Nim", "idę do Niego"? Biblia mówi: "Baczcie, czego słuchacie". Jakie wieści bierzemy sobie do serca, takimi ludźmi stajemy się.
 
Dobra wieść, Dobra Nowina uzdrawia; zła nowina prowadzi człowieka do choroby, jeśli człowiek się nią zajmuje. Co to znaczy, że Jezus uzdrawiał, leczył różne choroby, wypędzał złe duchy? Uwalniał od złej nowiny. Nośnikiem takich nowin, a równocześnie tym, który dąży do zatrzymania ich w człowieku, jest szatan. Zła nowina jest jak choroba, która może opanować myśli, wyobraźnię, uczucia, mowę – po prostu serce człowieka. Z taką nowiną można czuć się nieszczęśliwym, zagubionym, zawiedzionym. Potrzeba prosić: "Panie, dotknij mnie, a będę zdrowy". Może usłyszymy słowa, które doszły do uszu św. Augustyna: "Bierz i czytaj". Jezus jest Słowem Boga Ojca. Czytając Słowo Boże wytrwale, podobnie jak lud, który szedł za Nim i słuchał, będziemy uzdrowieni przez dotknięcie Słowem. Których Jezus dotknął, idą za Nim. Uzdrowiony człowiek, chce iść za Panem. Ten, który wie, że bardzo potrzebuje uzdrowienia, również za Nim podąża. Włączmy się teraz w to wielkie mnóstwo ludu i nie obawiajmy się, jak oni, "cisnąć do Niego".

ks. Józef Pierzchalski SAC 
http://www.przemiana.biblia.pl/index.php?page=07&id=07-01&t=1

Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter