Ankiety przeprowadzone we wszystkich parafiach diecezji bielsko-żywieckiej wskazują konkretną ilość uczestniczących w lekcjach religii katolickiej, w różnych grupach wiekowych. Na 21309 przedszkolaków na religię uczęszcza 17971, co stanowi 84% tych dzieci. Wskazuje to na niewielki wzrost w stosunku do wyników badań ubiegłorocznych, kiedy na religię uczęszczało 81,4%. Badania w tej grupie wiekowej odnosiły się do tych oddziałów, w których organizowane były lekcje religii. Z kolei w szkołach podstawowych na 68285 uczniów na religię uczęszcza 60209, co stanowi 88% dzieci (w ubiegłym roku szkolnym było to 88,5%). Spośród 16034 uczniów techników w lekcjach religii uczestniczy 12380, czyli 77% (w ubiegłym roku – 75%). Pewien spadek można odnotować w przypadku uczniów liceów, gdzie na 13702 wychowanków na religię uczęszcza 10362, co stanowi 75,6% młodzieży (w roku ubiegłym – 82%), a także szkół branżowych, gdzie na 4597 uczniów w lekcjach religii uczestniczy 3033 (65,9%; w ubiegłym roku – 71%). Z kolei na 1327 uczniów szkół specjalnych na religię uczęszcza 1154 uczniów (86,9% – podobnie w roku ubiegłym).
Uczniowie w szkołach Bielską-Białej. Licea w czołówce Diecezji.
W Bielsku-Białej dane nieco odbiegają od ogólnodiecezjalnych. Na 3242 przedszkolaków na lekcje religii uczęszcza 2617 (80,7%). Dane te znów dotyczą oddziałów, gdzie organizowane są zajęcia z religii. Z kolei na 13352 uczniów szkół podstawowych liczba ta wynosi 11837 (88,6%). W szkołach ponadpodstawowych odpowiednio: w liceach na 5542 uczniów uczęszcza 4355 (78,5%), w technikach na 4840 uczniów uczęszcza 4070 (84%), zaś w szkołach branżowych na 962 uczniów – 539 (56%). Ogółem, na lekcje religii katolickiej w szkołach ponadpodstawowych w Bielsku-Białej uczęszcza więc 79% uczniów.Dane odnoszą się do placówek publicznych i innych funkcjonujących na terenie diecezji bielsko-żywieckiej, obejmującej kilka powiatów województwa śląskiego i małopolskiego. Dotyczą lekcji religii katolickiej, a więc nie uwzględniają uczestniczących w lekcjach religii uczniów innych wyznań. Niewielkie spadki odnoszące się do frekwencji w szkołach ponadpodstawowych stanowią dobrą okazję do refleksji i pogłębienia działań ewangelizacyjnych.
Ks. Tomasz Chrzan
Wydział Katechetyczny Diecezji Bielsko-Żywieckiej
Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter