W sobotę (7.01.2017 r.) już po raz piętnasty w Teatrze im. Adama Mickiewicza w Cieszynie odbył się Koncert Noworoczny, którego organizatorem była Macierz Ziemi Cieszyńskiej. Wydarzeniu przyświecał cel, jakim niezłomnie jest zebranie środków na kształcenie uzdolnionej i niezamożnej młodzieży naszego powiatu. Ta wspaniała tradycja kontynuowana jest od 2002 roku, kiedy to powstał Fundusz Stypendialny Śląska Cieszyńskiego. „W ciągu tych piętnastu lat, zgromadziliśmy fundusze stypendialne w wysokości 265 tys. złotych. Poprzez stypendium udało nam się wesprzeć 297 uczniów i studentów Śląska Cieszyńskiego. Koncert jest więc również koncertem charytatywnym, ponieważ cały dochód z niego, będzie przeznaczony na fundusz stypendialny, dzięki temu pomożemy młodym ludziom spełnić ich marzenia”- przypomniała Marta Kawulok, Prezes ZG MZC.

W „Cudowny świat musicalu” wprowadziła widzów Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Zabrzańskiej pod batutą Sławomira Chrzanowskiego. Na deskach Teatru, swój kunszt wokalny zaprezentowali także znani soliści - Edyta Krzemień-sopran i Damian Aleksander- tenor. Wśród widzów nie zabrakło przedstawicieli władz Miasta, Powiatu i Sejmiku Śląskiego, a także wielu sponsorów i darczyńców, którzy od lat nie żałują środków na rozwój funduszu stypendialnego.

Wydarzenie objął honorowym patronatem Burmistrz Cieszyna. „To niezwykły zaszczyt otwierać koncert, poświęcony stypendystom i mający na celu pomoc w kształceniu młodych ludzi. Wspomniany tutaj Paweł Stalmach, przypominał nam o tym, że trudno jest mówić o rozwoju ducha narodowego bez oświaty. Bardzo się cieszę, że podtrzymujecie tę ideę świadomości i, że oświata niezwykle aktywnie wpływa na kulturę, na naszą codzienność. Za to wszystko chciałem dzisiaj podziękować Macierzy Ziemi Cieszyńskiej…” – mówił Burmistrz Ryszard Macura, otwierając jubileuszowy koncert.

Dziś to godne do naśladowania działanie, jest nawiązaniem do starej chlubnej tradycji budowania i wzmacniania polskiego szkolnictwa, jaką Macierz rozpoczęła na Ziemiach Księstwa Cieszyńskiego wraz ze swoim powstaniem w 1885 roku. Dzięki jej staraniom na Śląsku Cieszyńskim powstało wiele placówek kształcących w języku ojczystym, w tym dwa gimnazja, seminarium nauczycielskie oraz kilka szkół ludowych. O zalążku budzenia się polskości nad Olzą, przypomniał jeszcze przed rozpoczęciem koncertu Mariusz Makowski. ”Co roku stając tu przed państwem, zastanawiam się co takiego wydarzyło się w historii Śląska Cieszyńskiego, że dzisiaj mówimy po polsku… Chciałbym tu nawiązać do trzech drobnych faktów, które na tym zaważyły..." – mówił prelegent przywołując w pamięci daty szczególne dla oświaty.

Fundowane przez Macierz Ziemi Cieszyńskiej stypendia, podzielone zostały na kilka kategorii. Dla uczniów klas maturalnych i studentów pierwszego roku studiów dziennych, ufundowano „Stypendia Macierzowe”. Oprócz nich przyznawane są także „Stypendia Artystyczne im. Maćka Olbrychta”, a dzięki nawiązanej współpracy z polsko-amerykańską Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości w Łodzi, ponad osiemdziesięciu studentów otrzymało zwiększone wsparcie finansowe w ramach stypendiów pomostowych. Macierz Ziemi Cieszyńskiej funduje także nagrody specjalne, które przeznaczone są dla wybitnych uczniów, mających szczególne osiągnięcia w dziedzinie nauki czy sportu. Przyznawane stypendia trafiają do zdolnej młodzieży Śląska Cieszyńskiego. Zbierane środki na fundusz stypendialny pochodzą z organizowanych przez Macierz corocznych koncertów noworocznych i kwest, ale nie tylko. Część pieniędzy udaje się zebrać dzięki stałym darczyńcom, a także dzięki wsparciu Starostwa Powiatowego i Urzędu Miasta.

Tekst i foto Krzysztof Telma
Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter