Zainicjowany w 2014 r. cykl spotkań zatytułowanych „Cymelia i osobliwości ze zbiorów Książnicy Cieszyńskiej”, który początkowo towarzyszyć miał tylko otwartej wówczas wystawie „Najstarsze, największe, najcenniejsze…”, w następnych latach, z uwagi na uformowanie się stałego kręgu bibliofilów i miłośników regionu poszukujących możliwości regularnego obcowania z najciekawszymi cieszyńskimi drukami i rękopisami, znalazł trwałe miejsce w ofercie imprez organizowanych przez Książnicę Cieszyńską.

Także w 2017 r. biblioteka postanowiła kontynuować cykl „Cymelia i osobliwości” i – podobnie jak miało to miejsce w latach poprzednich – ze stałą częstotliwością prezentować druki i rękopisy wyjątkowe, o których zaliczeniu do grupy cymeliów lub osobliwości decyduje nie tylko ich niebagatelna wartość, ale też cechy specyficzne odnoszące się czy to do formy i zawartości, czy też roli, jaką odegrały w dziejach kultury, zwłaszcza regionalnej. Co w tych okolicznościach zrozumiałe, za każdym razem będą to obiekty, które bardzo rzadko opuszczają biblioteczne półki i prezentacje tworzyć będą wyjątkową okazję do bliższego ich poznania.

Podobnie jak w latach poprzednich, uczestnicy spotkań zyskają nie tylko możliwość, aby z bliska przyjrzeć się unikalnym manuskryptom i drukom, na co dzień przechowywanym w ściśle chronionych strefach biblioteki, ale także wysłuchać ilustrowanych slajdami, a niekiedy także utworami muzycznymi opowieści o okolicznościach powstania danego dzieła, jego losach i miejscu w historii i kulturze. Tradycyjnie też pojawi się sposobność do bezpośrednich rozmów i dyskusji z bibliotekarzami stale zajmującymi się ochroną, opracowaniem i udostępnianiem zasobów biblioteki. Co naturalne, indywidualne pasje i zainteresowania pracowników Książnicy w oczywisty sposób wpłynęły na wybór tematyki poszczególnych prezentacji, stwarzając ich autorom szansę podzielenia się z uczestnikami spotkań własnymi odkryciami i doświadczeniami związanymi z badaniem omawianych dzieł.

Spotkania odbywać się będą regularnie w każdy ostatni piątek miesiąca o godzinie 17.00 w sali konferencyjnej Książnicy Cieszyńskiej.

Program prezentacji KLIK


fot. Gwiazdka Cieszyńska
tekst KC
Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter