O tym, że szacunek należny każdemu człowiekowi ze względu na jego godność człowieka jest postawą moralną ogólnoludzką przypomniał bp Roman Pindel, który 28 listopada 2023 r. przewodniczył w bielskim kościele pw. Trójcy Przenajświętszej Mszy św. z ceremonią poświęcenia nowego sztandaru dla Zespołu Szkół Gastronomicznych w Bielsku-Białej.

Biskup przypomniał znaczenie sztandaru, który, jak zauważył, doznaje niezwykłego szacunku i jest też traktowany według określonego rytuału, który ma korzenie w tradycji wojskowej.

Zauważył, że na sztandarach szkoły widniały sentencje, które bywały wypisywane nad ich wejściem, najczęściej w formie skróconej. „A wśród najczęściej wypisywanych była Sapere aude (odważ się być mądrym). To zachęta dla ucznia do wielkiej rzeczy, by zdobywać odważnie mądrość, nawet nie wiedzę samą ani umiejętności czy kompetencje. Jej autorem jest Horacy, który napisał ją w jednym ze swoich listów. Ale zrobiła karierę w szkołach i myśleniu ludzi Oświecenia, także za sprawą filozofii Emmanuela Kanta. Uczniowie szkół mających takie i podobne głęboko humanistyczne sentencje wypisane nad wejściem cenili sobie myśl i zachętę w nich zawarte” – zaznaczył.

Podkreślił, że dewiza na sztandarze „ma wyrażać wartości, które podzielamy i którymi się kierujemy”. „W ten sposób sztandar reprezentuje szkołę, ma swój poczet sztandarowy i odbiera należną mu cześć. Powinien też być odpowiednio przechowywany” – stwierdził.

Wskazał na sztandar bielskiego „Gastronoma” i słowa: „Szacunek – uczciwość – tradycja”. Zapewnił, że szacunek jest fundamentalny dla zrozumienia dwóch pozostałych wartości, ale też decyduje o tym, kim jesteśmy. „Szacunek należny każdemu człowiekowi ze względu na jego godność człowieka jest postawą moralną ogólnoludzką. Kto tego nie uznaje, jest dzikusem, jaskiniowcem” – zauważył.

Zdaniem biskupa, szacunek to także fundament wszystkich innych wartości moralnych. „Zaczyna się od szacunku wobec siebie samego. Szczególny szacunek należy się naszym bliskim, zwłaszcza rodzicom. Z szacunkiem należnym każdemu człowiekowi, niezależnie od jego narodowości, statusu społecznego czy materialnego, respektujemy podstawowe wartości. Nie okłamujemy innych, nie pozbawiamy nikogo jego własności, nie naruszamy w niczym jego godności, nie traktujemy nikogo narzędziowo, nie manipulujemy ani nie uzależniamy od siebie” – zaznaczył.

Jak dodał, nie trzeba być człowiekiem wierzącym, by przyjąć taką fundamentalną postawę godną człowieka. „Kto wierzy, znajdzie w Ewangelii dodatkowe uzasadnienie do szacunku wobec każdego człowieka. Jezus poucza o tym w przypowieści o Samarytaninie. On kierował się szacunkiem należnym każdemu człowiekowi. Ponieważ ów pobity wędrowiec potrzebował koniecznej pomocy, okazał mu ją i to w takiej mierze, w jakiej to było konieczne” – zakończył.

fot. Robert Krywult/Facebook ZSG B-B
 /Diecezja Bielsko-Żywiecka/
Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter