„Ustanie wojen i konfliktów na trwałe zrodzić się może tylko u ludzi pragnących sprawiedliwego pokoju, nie zaś chowających w sercu pragnienie zemsty czy odwetu” – podkreślił bp Roman Pindel w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Bielsku-Białej Komorowicach. Duchowny przewodniczył 1 stycznia 2024 r. noworocznej Mszy św. Zwrócił uwagę, że inaugurująca nowy rok uroczystość Maryi Świętej Bożej Rodzicielki skłania wiernych do refleksji nad rolą Matki Bożej jako wzorca wiary i wstawienniczki w ludzkim życiu. Wytłumaczył, że chodzi tu nie tylko o oddawanie czci Maryi, lecz także czerpanie inspiracji do naśladowania Jej wiary oraz proszenia o Jej wstawiennictwo w trudnych chwilach.

Orędzie i pasterskie błogosławieństwo hierarcha przekazał podczas transmisji radiowej i internetowej. Jak zauważył biskup, w uroczystość w pierwszym dniu nowego roku, wierni zwracają się do Maryi, prosząc o błogosławieństwo i wstawiennictwo u Boga, oddając swoje troski i nadzieje.
Wskazał na rolę Maryi jako Matki Jezusa oraz Jej wierność w wypełnianiu Bożej woli. Zaakcentował znaczenie Matki Bożej jako wzorca wiary pokazującego, jak Jej życie jest przykładem naśladowania dla wiernych.  

„W Ewangelii i w Dziejach Apostolskich Maryja jest najpilniejszą i najbardziej posłuszną Uczennicą Jezusa. Dlatego pierwszy sposób czci wobec Maryi polega na tym, że z tekstów Ewangelii uczymy się od Niej jak słuchać Jezusa i jak wypełniać w naszym życiu Boże zamiary. Podziwiamy i naśladujemy Jej zaufanie do Boga i Jego planów. Pragniemy też jak Ona poznać dokładnie, co mamy czynić i chcemy gorliwie wypełniać to, co poznaliśmy” – stwierdził. 

Kaznodzieja odwołał się do ewangelicznej rozmowy z Elżbietą, gdzie ta ostatnia nazywa Maryję Matką Pana, co ma uwypuklać rolę Maryi jako Matki Jezusa, ale również jako obrończyni i wzoru wiary dla Kościoła.

Według biskupa, poświęcenie pierwszego dnia nowego roku Maryi ma symboliczne znaczenie, gdyż w ten sposób zachęca do dążenia do świętości na wzór Matki Boga i szuka Jej wstawiennictwa w różnych potrzebach i sytuacjach trudnych.

„Ona jako pierwsza skorzystała w owoców zbawienia, a zarazem jest najdoskonalszym ze stworzeń, zachowanym od wszelkiego grzechu. Dlatego powinna od pierwszego dnia pociągać wszystkich wiernych do podążania drogami świętości w naśladowaniu Jej Syna Jezusa Chrystusa. Dlatego też w pierwszym dniu nowego roku Kościół Zachodni już od VII wieku wspominał Matkę Bożą ustanawiając osobne święto” – zaznaczył.

Przypomniał też historyczne powiązania wiary w Polsce z czcią dla Matki Bożej, gdy wzywanie Jej interwencji miało miejsce w różnych ważnych momentach historii Polski.

Na koniec biskup zwrócił uwagę na aktualne problemy związane z konfliktami i wojnami na świecie. „Nade wszystko jednak prosimy o wewnętrzny pokój i ufność w sercu każdego z nas. Wciąż słyszymy bowiem o wojnach i niepokojach, obserwujemy w mediach sceny, które wywołują lęk i przerażenie. Bardziej jeszcze obawiajmy się wewnętrznego skłócenia, nienawiści i żądzy zemsty. Napięcia przy rozmowach rodzinnych kończące się kłótnią czy wyzywaniem pokazują tylko, jak bardzo jesteśmy podzieleni i jak podatni na nienawiść i szczucie jedni przeciw drugim” – zauważył.
Zachęcił do modlitwy o sprawiedliwy pokoju dla wszystkich w świecie. „Ustanie wojen i konfliktów na trwałe zrodzić się może tylko w sercach wielu ludzi pragnących sprawiedliwego pokoju, nie zaś chowających w sercu pragnienie zemsty czy odwetu. Prośmy o pokój także w Ziemi Świętej, gdzie narodził się Zbawiciel i Jego Matka, Maryja” – zaapelował.

Noworoczna Msza św. była sprawowana w intencji diecezjan, słuchaczy radia „Anioł Beskidów”, pracowników diecezjalnych mediów oraz wszystkich, którzy łączyli się z uczestnikami modlitwy za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Liturgię w uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki wspólnie z biskupem celebrowali m.in. kapłani pracujący dla diecezjalnego Radia „Anioł Beskidów” oraz związani z komorowicką wspólnotą parafialną. Słowa powitań i podziękowań wypowiedzieli proboszcz parafii ks. Tomasz Błachut i ks. Piotr Bączek, dyrektor diecezjalnego radia.

Ks. Bączek podkreślił istotę obecności Kościoła i jej manifestację poprzez celebrację Eucharystii. Złożył życzenia ordynariuszowi z okazji dziesięciolecia jego sakry biskupiej. Porównał wspólnotę Kościoła do liry, gdzie każdy obecny ma swój udział w graniu pięknej melodii na chwałę Boga. Życzył, by w nadchodzącym dziesięcioleciu „każdy dźwięk wpisywał się w tę harmonijną melodię”. Wyraził nadzieję, że główny ton nadawany przez księdza biskupa będzie wspierany przez dźwięki całego Kościoła i ułoży się w piękną harmonię słów życia pod przewodnictwem pasterza.

/Diecezja Bielsko-Żywiecka/
Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter