„Co powiedziałby nam dzisiaj Paweł? Zwłaszcza w tę Niedzielę Słowa Bożego? Pewnie zgodziłby się z zachętą papieża Franciszka, który ustanowił taką niedzielę, by przypominać o znaczeniu słowa Bożego w naszym życiu” – zauważył bp Roman Pindel podczas Mszy św. odpustowej 21 stycznia 2024 r. w bielskim kościele św. Pawła. Ta najmłodsza na terenie Bielska-Białej wspólnota parafialna obchodzi 25-lecie istnienia. Świątynia na os. Polskich Skrzydeł została 4 listopada br. uroczyście poświęcona.

Na początku Eucharystii transmitowanej przez TVP Polonia biskup okadził nie tylko ołtarz i krzyż, ale także tekst Pisma Świętego – starannie oprawiony i wyeksponowany przed ołtarzem. To owoc inicjatywy sprzed roku, gdy tutejsi parafianie z okazji Tygodnia Biblijnego podjęli się przepisywania ręcznie Listów św. Pawła. W ten sposób stworzyli dużą księgę Corpus Paulinum. Włączyło się w to przedsięwzięcie blisko 70 osób, przepisując co najmniej jeden wybrany rozdział. Były wśród nich dzieci komunijne, młodzież oazowa i służba liturgiczna oraz dorośli, przedstawiciele różnych grup parafialnych.

W homilii bp Pindel zachęcił wiernych, by od patrona parafii uczyli się szacunku do słowa Bożego zapisanego w Piśmie Świętym. Duchowny zwrócił uwagę, że ten bohater Dziejów Apostolskich i autor 13 ksiąg Nowego Testamentu miał wyjątkową zdolność interpretacji Starego Testamentu. Wskazał na zaangażowanie Pawła w głoszenie ewangelii zarówno Żydom, jak i poganom. Przypomniał, że zakładał liczne, nowe Kościoły w miastach Cesarstwa Rzymskiego. „Dlatego jedyny nosi zaszczytny tytuł: Apostoł Narodów” – stwierdził.

„Uczmy się od niego, jak poznawać i rozumieć słowa Pisma. Prosić trzeba zaś o łaskę przemiany naszego życia przez słowo Boże. Ponieważ to jest łaska, którą można przyjąć, gdy Bóg daje. Pytajmy się też o to, jak mamy głosić ewangelię, choć nie jesteśmy misjonarzami, katechetami, księżmi ani ludźmi określanymi jako ewangelizatorzy?” – dodał.

Jak przypomniał kaznodzieja, Paweł, znany wcześniej jako Szaweł, doświadczył nawrócenia i uwierzył w Jezusa po spotkaniu Go na drodze do Damaszku.

„Uwierzył i przyjął chrzest. Od razu też zaczął głosić wiarę w Jezusa. Później zaś wyruszał z innymi, by od miasta do miasta głosić Ewangelię. Miał ze sobą Biblię żydowską, by przekonywać w synagogach, ale także gdzie indziej, że Jezus jest jedynym Panem i Zbawicielem. Później cierpliwie wyjaśniał dalej jak wierzyć i jak żyć według zamiarów Boga, który dał nam życie i pragnie, aby każdy osiągnął zbawienie, nawet gdyby długo błądził” – zaznaczył.
 
Hierarcha wskazał, że Szaweł znał doskonale Pisma, które wskazywały na Jezusa jako Mesjasza, a jednak nie rozpoznał ich i nie dał się przekonać do wiary w Jezusa. „Tak jest, że i my wiele razy słyszymy kazania, homilie, katechezy, które zawierają prawdę o Bogu, człowieku i życiu z Bogiem. Ale tylko niektóre trafiają, niektóre prowadzą do przemiany. Decyduje o tym łaska Boża oraz nasza otwartość, posłuszeństwo i uległość wobec słowa Bożego” – zauważył.

„Co powiedziałby nam dzisiaj Paweł? Zwłaszcza w tą Niedzielę Słowa Bożego? Pewnie zgodziłby się z zachętą Papieża Franciszka, który ustanowił taką niedzielę, by przypominać o znaczeniu Słowa Bożego w naszym życiu. Ze swojego doświadczenia Paweł zachęcałby nas do czytania i słuchania Pisma Świętego, nawet gdyby nie widać było jakiejś spektakularnej przemiany” – kontynuował.

Biskup zwrócił uwagę na inicjatywę bielskiej parafii, która rok temu w ramach Tygodnia Biblijnego podjęła akcję przepisywania ręcznie tekstów biblijnych, tworząc wielką księgę Corpus Paulinum. Biskup wspomniał przy tej okazji parafię, w której niegdyś głosił rekolekcje. Tamtejszy proboszcz zachęcił do rozpowszechniania Biblii wśród parafian w ten sposób, że egzemplarze przechodziły od rodziny do rodziny.

Na koniec duchowny jeszcze raz zachęcił do szacunku do słowa Bożego oraz do refleksji nad wartością Pisma Świętego w życiu codziennym.

Z okazji 25 lat parafii św. Pawła w Bielsku-Białej Stolica Apostolska przyznała przywilej odpustu zupełnego, który można uzyskać nawiedzając tę świątynię. Na koniec niedzielnej Eucharystii biskup bielsko-żywieckiej udzielił błogosławieństwa papieskiego połączonego z odpustem zupełnym, z którego mogli skorzystać pod zwykłymi warunkami uczestnicy liturgii w świątyni i oraz ci, którzy uczestniczyli w modlitwie dzięki transmisji telewizyjnej.

Przed Mszą historię parafii na os. Polskich Skrzydeł przybliżył proboszcz ks. Piotr Leśniak. „Niech dzisiejsza Msza św., obchodzona z okazji odpustu, będzie pełna łaski i błogosławieństwa dla naszej wspólnoty. Módlmy się za wszystkich, którzy przyczynili się do powstania tej świątyni oraz za tych, którzy w niej spotykają Boga. Dziękujmy Bogu za dar wiary, za dar wspólnoty parafialnej, za 25 lat istnienia naszej parafii. Niech słowo Boże, które dzisiaj usłyszymy kształtuje nasze życie i prowadzi nas na drodze do świętości” – wezwał kapłan.

Parafia św. Pawła obchodzi obecnie jubileuszowy rok 25-lecia od jej erygowania. W czerwcu 1990 roku została założona jako tymczasowa, przyjmując za patrona św. Pawła Apostoła. Bielsko-Biała, dawniej kojarzone głównie z włókiennictwem, zobaczyło w św. Pawle patrona włókniarzy. Według przekazu, pracował on bowiem przy wyrobie namiotów po opuszczeniu Aten i przybyciu do Koryntu.
 
Parafia św. Pawła została wydzielona z części parafii św. Maksymiliana Marii Kolbego oraz św. Franciszka z Asyżu. Początkowo nabożeństwa odprawiane były w tymczasowym baraku pełniącym funkcję kaplicy. 1 lipca 1990 roku rozpoczęto prowadzenie ksiąg metrykalnych, a 29 lipca 1992 roku otrzymano zezwolenie na budowę kościoła.

25 stycznia 1999 roku biskup bielsko-żywiecki reaktywował parafię, a 13 listopada tego samego roku wmurował kamień węgielny poświęcony przez papieża Jana Pawła II podczas pielgrzymki do Polski w 1997 roku.

Parafia otrzymała dekret Penitencjarii Apostolskiej, który udziela odpustu zupełnego wiernym od 29 czerwca 2023 roku do 29 czerwca 2024 roku, pod warunkiem spełnienia zwykłych warunków: spowiedzi sakramentalnej, Komunii Świętej oraz modlitwy w intencjach Papieża.

/Diecezja Bielsko-Żywiecka/
Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter