Biskupi oraz duchowni Kościołów katolickiego i ewangelickiego spotkali się 23 stycznia 2024 r. z władzami Bielska-Białej i radnymi. W bielskim ratuszu pojawili się księża z parafii diecezjalnych i zakonnych z terenu miasta.

Przybyli m.in.: biskup diecezji bielsko-żywieckiej Roman Pindel oraz proboszczowie parafii katolickich w Bielsku-Białej i okolicach. Obecni byli też przedstawiciele miejscowych parafii ewangelicko-augsburskich ze zwierzchnikiem diecezji cieszyńskiej tego Kościoła biskupem Adrianem Korczago. Noworoczne życzenia władzom miasta, z prezydentem Jarosławem Klimaszewskim, złożyli biskupi – katolicki i ewangelicki.

Bp Pindel w swej refleksji na temat miasta odwołał się do Biblii. W swoich rozważaniach podkreślił różnorodność i znaczenie spojrzenia na życie religijne, a także odniósł się do sytuacji w niektórych krajach współczesnej Europy. Przywołał badania literackie opisujące ojczyznę nie tylko w kategoriach geograficznych, ale przede wszystkim kulturowych.

Jak zauważył duchowny, miasta były zawsze ważnymi miejscami dla rozwoju nowych idei religijnych i wpływały na dynamikę powstających wspólnot. Na koniec hierarcha życzył „Bożego pokoju, odporności w obliczu przeciwności oraz wytrwałości w trosce o dobro wspólne i potrzebujących”.

Bp Korczago, w kontekście fragmentu 12. rozdziału Listu do Hebrajczyków, zachęcił do duchowej mobilizacji, unikania chaosu, zwątpienia i lenistwa. Jego zdaniem, zasadne jest to, by nie poddawać się chaosowi, zwątpieniu, lecz mobilizować się przeciwko przeciwnościom, by „korzeń gorzki, który rośnie w górę, nie spowodował zamieszania”. Podkreślił, że bliskość Boga wymaga zaangażowania i ostrożności w obliczu demonów współczesnych konfliktów i wojen. Zaakcentował wagę zatroskania o pokój i kształt wspólnoty. Zapewnił, że nie jest to abstrakcja, lecz konkretne zadanie ludzi wiary.

Specjalną prezentację podsumowującą miniony rok 2023 przedstawił prezydent Jarosław Klimaszewski.

Źródło: Diecezja Bielsko-Żywiecka
fot. Jacek Kachel/Magazyn Samorządowy
Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter