O tym, jak, mimo nieszczęść spadających na Izrael, Boże plany zbawcze nadal się realizowały w historii narodu wybranego - opowiada bp Roman Pindel w najnowszym odcinku podcastu biblijnego. Potwierdzają to przytaczane przez autora programu pierwsza i druga Księga Samuela oraz pierwsza Księga Królewska, które opisują dzieje królewskie starożytnego Izraela.

Jak zauważa biblista, król Dawid, a wcześniej Saul, Salomon oraz prorocy, tacy jak Samuel i Natan, odgrywają kluczowe role w historii zbawienia Izraela. Zwraca uwagę, że w kontekście rządów kolejnych królów szczególnie istotne z punktu widzenia Bożych zamiarów jest panowanie Dawida, wzorcowego władcy całej historii biblijnej. „Boże plany w tym czasie odsłaniają prorocy, znani i wpływowi, w tym Samuel i Natan” – precyzuje.

Początek działalności Samuela opisuje Pierwsza Księga Samuela. Określa ją jako sprawowanie sądu nad Izraelem. Samuel odbywał podróże, sprawując sądy we wszystkich tych miejscowościach, jakie odwiedzał. Biskup podkreśla, że Izrael potrzebował w tym czasie scentralizowanej władzy dla funkcjonowania państwa i jego obronności.

Jak zauważa autor, historia królów Izraela, od Saula przez Dawida po Salomona, to historia politycznych, militarnych i duchowych przemian narodu wybranego. Wprowadzenie monarchii centralizowało władzę i umożliwiało realizację Bożych planów. Saul, mimo początkowych sukcesów, został odrzucony za nieposłuszeństwo, Dawid stał się wzorcowym królem mimo swoich grzechów, a Salomon, choć wielki budowniczy i mądry władca, zdeprawował swoje serce, co doprowadziło do podziału królestwa.

„Boże plany zbawienia były realizowane mimo ludzkich słabości, prowadząc do obietnicy Mesjasza z rodu Dawida” – konkluduje biskup.

/Diecezja Bielsko-Żywiecka/
Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter