Stwierdzenie, że w miastach głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza są lokalne źródła ciepła, szczególnie domowe piece węglowe – nikogo nie dziwi, podobnie, jak nikogo nie dziwi niekorzystny wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie człowieka.

Inwestycja o której mowa poniżej - z pewnością wpłynie na ograniczenie niskiej emisji w Śródmieściu Cieszyna, a co za tym idzie zmniejszy uciążliwy w okresie zimowym smog, na który często skarżą się sami mieszkańcy. W jaki sposób? - w wyniku zamiany starych technologii grzewczych na bardziej efektywne energetycznie i ekologicznie... poprzez podłączenie budynków, wyposażonych w części - w indywidualne piece węglowe, do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Jakie korzyści może przynieść? Oprócz poprawy estetyki elewacji budynków w centrum Cieszyna, poprawi co najważniejsze warunki zdrowotne mieszkańców, podniesie komfort cieplny w mieszkaniach i zadba o nasze bezpieczeństwo, eliminując między innymi zagrożenie zatrucia czadem.

Już niebawem rozpoczną się prace projektowe budowy sieci cieplnej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Głębokiej. Są one częścią programu pn. „Ograniczenie niskiej emisji w centrum Cieszyna” i wynikają z przyjętego przez Gminę Cieszyn „Planu gospodarki niskoememisyjnej”, na który składa się między innymi również takie zadanie jak termomodernizacja budynków mieszkalnych.

Zanim jednak ten moment nastąpi i Energetyka Cieszyńska przystąpi do projektowania sieci, konieczne jest opracowanie zakresu prac, w tym m.in. określenie miejsca poprowadzenia przyłącza do budynku i lokalizacji węzła cieplnego.

- Dlatego też wystosowaliśmy specjalny komunikat, w którym pytamy właścicieli, wspólnoty mieszkaniowe i administratorów nieruchomości położonych przy ul. Głębokiej w Cieszynie o to, czy są zainteresowani podłączeniem swojego budynku do projektowanej sieci i ewentualnego wskazania takiego miejsca w piwnicy lub na parterze, do którego można doprowadzić przyłącze i zbudować węzeł cieplny – wyjaśnia Damian Hernik, prezes Zarządu Energetyki Cieszyńskiej spółka z o.o., podkreślając, że złożona na tym etapie deklaracja nie będzie traktowana jako wiążące zobowiązanie do podłączenia się do sieci. Na podjęcie ostatecznej decyzji, dotyczącej przystąpienia do inwestycji - mieszkańcy będą mieli czas do momentu zakończenia prac projektowych i rozpoznania finansowego.

Warto dodać, że Energetyka Cieszyńska na swój koszt wykona przyłącze sieci do budynku oraz węzeł cieplny dwufunkcyjny centralnego ogrzewania i ciepłej wody. W zakresie mieszkańców natomiast będzie instalacja wewnętrzna i likwidacja pieców.

Realizację i zakończenie budowy sieci cieplnej w ulicy Głębokiej, przewidziano na II i III kwartał 2018 roku. W chwili obecnej projektem objęte są budynki przewidziane do podłączenia do ciepła systemowego w ramach programu ograniczenia niskiej emisji.- Podłączenie budynku do systemu ciepłowniczego nie musi wiązać się z koniecznością zmiany systemu ogrzewania i przygotowania ciepłej wody we wszystkich mieszkaniach, jednakże w takim przypadku zostanie każdorazowo wykonana analiza opłacalności dla przedsięwzięcia – wyjaśnia Damian Hernik.

Swoją decyzję z pewnością warto przemyśleć, ponieważ po zakończeniu zadania, rozpocznie się modernizacja nawierzchni w ulicy Głębokiej i jakiekolwiek prowadzenie prac budowlanych w ulicy będzie bardzo trudne do realizacji.

List budynków (wraz z mapką) aktualnie objętych pracami projektowymi oraz bliższe informacje na temat uciepłownienia ulicy Głębokiej w Cieszynie znajdują się na stronie Energetyki Cieszyńskiej oraz na stronie Urzędu Miejskiego w Cieszynie – w zakładce aktualności.


Barbara Stelmach-Kubaszczyk
Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter