Organizowana przez Caritas akcja, to inicjatywa Kościoła katolickiego, Diakoni Kościoła Ewangelickiego oraz Eleos Kościoła Prawosławnego. Jest wiele akcji, podczas których zbierane są datki na różne cele charytatywne, jednak organizowana przez Caritas "Jałmużna Wielkopostna" ma swój szczególny charakter, ponieważ chodzi tutaj przede wszystkim o wyciągnięcie ręki do osób potrzebujących, schorowanych, dzieci, i osób starszych. Skarbonkę może otrzymać każdy, rozdawane one są one w parafiach i na lekcjach religii.

Kościół szczególną uwagę poświęca potrzebom osób chorych i pragnie czynić konkretne wsparcie w ich kierunku. Najważniejszym aspektem akcji jest to, że uczy miłości do bliźniego, przez okazane wsparcie duchowe i materialne. Akcja przede wszystkim ma charakter ekumeniczny i od wielu lat zaangażowanych w nią jest wiele organizacji. Bardzo chętnie włączają się także szkolne koła Caritas, gdzie młodzież z zapałem angażuje się w obchody.

W Cieszynie m.in. Parafia św. Marii Magdaleny już po raz drugi włącza się w akcję. Przy wyjściu z kościoła, dzieci rozprowadzały skarbonki "Jałmużny Wielkopostnej".

"Bardzo zachęcamy do udziału w tej szlachetnej akcji. Prosimy, aby taka skarbonka stała w każdym domu, w miejscu widocznym i w ten sposób przypominała wszystkim domownikom o specyfice okresu Wielkiego Postu".

W dzisiejszych czasach, kiedy świat obrasta w dobrobycie, na wagę złota są ci, którzy swoim poświęceniem wspierają tych, którym wydaje się, że nie ma już dla nich żadnej nadziei. Jałmużna Wielkopostna to w szczególności zazwyczaj symboliczny datek dla biednych i potrzebujących, który na pewno wpisuje się w uczynek miłosierny.

Akcję można również wspomóc wysyłając charytatywny SMS z hasłem POMAGAM pod numer 72052 kosz (2,46 z VAT) lub dokonując wpłaty na konto Caritas Polska z dopiskiem Jałmużna Wielkopostna.

P.Staroń
fot. CARITAS Polska
Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter