Caritas Polska wspólnie z Kościołem apelują o pomoc i wsparcie w ramach programu "Rodzina Rodzinie", którego główną misją jest wsparcie dla mieszkańców Aleppo oraz uchodźców z Syrii.

Caritas przekazuje pomoc w postaci funduszy, z których poszkodowani mogą zakupić m.in. wodę pitną i żywność. Jak podkreślił dyrektor Caritas Polska ks. Marian Subocz - Caritas zachęca wszystkich, żeby włączyli się w ten projekt na czas sześciu miesięcy, a w razie konieczności zostanie on przedłużony. W wyniku działań wojennych w Syrii, wschodnie miasto Aleppo zostało zniszczone niemal w 90 procentach. Kościół w Polsce wraz z Caritas od samego początku objęli opieką poszkodowanych.

Od października 2016 roku, odkąd rozpoczęła się akcja programu Rodzina Rodzinie, wartość pomocy zadeklarowanej przez ponad 6 tysięcy darczyńców wyniosła prawie 9,5 miliona złotych. W pomoc zaangażowały się także parafie z diecezji bielsko-żywieckiej w tym cieszyńskie parafie. Między innymi Parafia p.w. św. Marii Magdaleny w Cieszynie, która już w przyszłą niedzielę organizuje zbiórkę na ten cel. Po każdej Mszy św. członkowie Caritas będą kwestować przy wyjściu z kościoła na rzecz poszkodowanych przez wojnę w Syrii.

- Nasza wspólnota parafialna włącza się jako Rodzina w akcję Caritas Polska, wspomagającą poszkodowane przez wojnę rodziny syryjskie. Przez pół roku będziemy wspomagać konkretne rodziny. Im więcej będzie środków, tym więcej adoptujemy rodzin... - wyjaśnia ks. Jacek Gracz, proboszcz parafii.

W gablotach parafialnych i na stronie internetowej znajdują się informacje dla indywidualnych rodzin, które chciałyby prywatnie włączyć się w akcję.

Gorąco zachęcamy do tej formy pomocy ofiarom wojny

fot. mat/pras
Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter