Triduum Paschalne jest najważniejszym wydarzeniem w kalendarzu liturgicznym. Wierni na całym świecie podczas Triduum Paschalnego przeżywają mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.

Obchód Świąt rozpoczyna się Mszą Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek. Wielki Czwartek to dzień ustanowienia Eucharystii i sakramentu kapłaństwa. W Wielki Czwartek rozpoczniemy najważniejsze wydarzenie w roku liturgicznym, którego istotą jest celebracja misterium paschalnego znane jako Triduum Paschalne, które zakończymy podczas nieszporów po południu w Niedzielę Wielkanocną. Czas, którym rozpoczynamy poprzedzające Święta Wielkanocne jest czasem, w trakcie którego przeżywamy ponowne zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Jest to czas spokoju, w którym pobudzeni do refleksji, próbujemy się pojednać z Bogiem w sakramencie pokuty.

W Wielki Piątek, który jest drugim dniem Triduum Paschalnego, obowiązuje post ścisły, który ma charakter jakościowy i ilościowy. Ilościowy przypomina nam o tym, aby ograniczyć spożywanie jednego konkretnego posiłku do syta, oraz dwóch posiłków niepełnych. Jakościowy oznacza, że tego dnia wiernych obowiązuje wstrzymanie się od spożywania mięsa. Jest to forma zadośćuczynienia za grzechy, nie tylko swoje. W religii post obecny jest od bardzo dawna. Jezus pościł 40 dni na pustyni. Istotą postu jest wyrzeczenie się dobrych rzeczy, na rzecz większego dobra. Poszczenie nie dotyczy tylko samego jedzenia, bo możemy również ograniczyć wydatki tego dnia, na zakup mięsa i przeznaczyć je na pomoc komuś innemu. Możemy również zrezygnować z czasu, który poświęcamy na swoje zainteresowania, a w zamian za to, pomóc potrzebującym.

Pierwsze liturgiczne obchody Wielkiego Piątku miały miejsce już w  starożytnej Jerozolimie. Tuż przed wschodem słońca wierni gromadzili się grobie aby adorować drzewo Krzyża.

W Wielką sobotę święcimy pokarmy. Przynosimy do kościoła przystrojone w koszykach pokarmy, chleb, jajka, sól, baranka, który symbolizuje Chrystusa. Każdy pokarm ma swoje znaczenie m.in. jajka, symbolizują nowe życie Zmartwychwstałego Pana. W trakcie święcenia pokarmów, Kościół błogosławi nasz byt doczesny. Po Wielkiej Sobocie następuję Wigilia Paschalna.

Wigilia Paschalna jest długim oczekiwaniem na Zmartwychwstanie Chrystusa. Towarzyszy jej: liturgia światła, wyraża czuwanie wiernych na modlitwie w oczekiwaniu na zbawcze wydarzenia, liturgia odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych, czytanie licznych fragmentόw Pisma Świętego, liturgia eucharystyczna, która wieńczy dzieło zbawienia Jezusa Chrystusa.

Wydarzenia Wielkiego Tygodnia  są dla nas okazją do okazania wierności Chrystusowi przez towarzyszenie Mu w cierpieniach, które podjął dla naszego zbawienia. W Wielkim Tygodniu zachęcamy  do uczestnictwa w uroczystościach Triduum Paschalnego w cieszyńskich parafiach, podczas których odbędą się adoracje Chrystusa w poszczególnych parafiach.
Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter