Wielki Piątek jest drugim dniem Triduum Paschalnego, w którym nie sprawuje się Eucharystii i charakteryzuje się zadumą nad męką i śmiercią Jezusa Chrystusa.

W tym dniu sprawowana jest Liturgia Męki Pańskiej, która umożliwia wiernym przyjęcie Komunii Świętej. Liturgia Wielkiego Piątku jako pamiątka zwycięstwa odniesionego przez umęczonego i ukrzyżowanego Jezusa Chrystusa, charakteryzuje się zwyczajem używania szat liturgicznych w kolorze czerwonym, które symbolizują miłość zwyciężającą na krzyżu, brakiem instrumentów muzycznych i dzwonków (w ich miejsce stosowane są drewniane kołatki), jak również nie ma pieśni na wejście. Na początku liturgii w chwili ciszy i skupienia celebrans leży krzyżem przed ołtarzem, a wierni zgromadzeni w świątyni klęczą. Po modlitwie wstępnej następuje Liturgia Słowa Bożego, w której skład wchodzą dwa czytania, psalm oraz opis Męki Pańskiej z Ewangelii św. Jana.

Głównym wydarzeniem liturgii Wielkiego Piątku jest Adoracja Krzyża, podczas której kapłani, służba liturgiczna wraz z wiernymi całują rany Jezusa Chrystusa na krzyżu. Po niej następuje Komunia Święta, a po jej zakończeniu Jezus Chrystus pod Postacią Eucharystyczną zostaje przeniesiony do specjalnie przygotowanej kaplicy adoracji, symbolizującej Grób Pański. Monstrancja przykryta jest białym welonem na pamiątkę całunu, którym spowito doczesne szczątki Jezusa Chrystusa. W wielu świątyniach rozpoczyna się wówczas całonocna adoracja przy Grobie Pańskim,podczas której śpiewane są Gorzkie Żale i trwa czuwanie.

Tekst i foto: Marian Szpak
Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter