Z życia Kościoła

Na pamiątkę śmierci Franciszka obchodzone jest specjalne nabożeństwo Transitus.
Od poniedziałku (1 października) zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych do Kościoła św. Marii Magdaleny na nabożeństwa różańcowe.
Mszą św., dziękczynną podziękowali Bogu za tegoroczne zbiory.
Na Placu Kościelnym ponownie stanie specjalny kontener na makulaturę.
W dniach od 4 do 7 października po raz trzeci odbędą się w Cieszynie Dni Kultury Chrześcijańskiej.
Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym "Radość" zaprasza na spotkania modlitewne.
Diecezjalna pielgrzymka ku czci świętego Melchiora Grodzieckiego - fotoreportaż.
Kolejny jubileusz we Wspólnocie Sióstr Elżbietanek.