Z życia Kościoła

Gdy bowiem powstaną z martwych, nie będą się ani żenić, ani za mąż wychodzić.
Są ludzie, którzy noszą w sobie pragnienie bycia wielkimi, nauczycielami, mistrzami, przełożonymi, ojcami. 
Rachunek sumienia jest dialogiem o wzajemnej miłości. Jest „rozliczaniem się” z miłości.
Łatwo stać blisko osoby wpływowej, cenionej, chwalonej. 
Kurs pozwoli Wam lepiej poznać siebie nawzajem i pielęgnować bliską więź.
Na wielkopostne słowo zaprasza ks. Andrzej Kozubski.
Człowiek pod wieloma względami ustępuje zwierzętom. Jak zatem udało mu się zapanować nad światem?
W tym filmie rozmowa dotyczy wartości nie stojącej na najwyższym podium hierarchii - o pięknie.