Z życia Kościoła

Hasło roku duszpasterskiego „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym” towarzyszyć będzie 27. pieszej pielgrzymce diecezji bielsko-żywieckiej na Jasną Górę, która 6 sierpnia wyruszy z sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Bielsku-Białej Hałcnowie. W ciągu kilku dni pątnicy pokonają około 170 kilometrów i 11 sierpnia dotrą do Częstochowy.

6 Marsz dla Życia i Rodziny w Cieszynie.

Zbiórka makulatury, która odbyła się przy Parafii św. Jerzego w Cieszynie okazała się wielkim sukcesem.

Posądzon mogę być o pychę bezmierną (zwali ją Grecy starożytni hybris), że narcyzm swoisty uprawiam, z okazji jubileuszu kapłańskiego (30 lat) na siebie samego uwagę kierując, atencją i rewerencją siebie samego zaszczycając.

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa to dzień, w którym Kościół katolicki wspomina ostatnią wieczerzę oraz przeistoczenie chleba i wina w Ciało i Krew Chrystusa. W całym kraju tysiące wiernych uczestniczyło w procesjach idącymi ulicami miast, nie inaczej było również w Cieszynie, gdzie uroczystość w centrum miasta rozpoczęto o godz. 9.00 Mszą świętą w Kościele s. Boromeuszek. 
"Kobieta w społeczeństwie - kobieta w Kościele" - debata ponad granicami.
"Zbigniew Herbert wobec tradycji chrześcijańskiej" - debata w katolickim liceum.
Zbiórka makulatury dla Boliwii przy Parafii św. Jerzego.