Z życia Kościoła

Homilia wygłoszona podczas Uroczystości Odpustowej ku czci Aniołów Stróżów...

Ważne, by wybrać to, co Pan Bóg przewidział dla ich życia...

„Perspektywa wieczności nadaje sens życiu”...

„Czy robimy wszystko, żeby zjednoczyć się z Bogiem?” 

Ks. Studenski: jak Jezus, patrzmy na wychowanka z miłością.

Dziękowały Bogu za 25 lat życia radami ewangelicznymi, czyli ślubami czystości, ubóstwa i posłuszeństwa

Przez kuchnię do wychowania.

Trwajcie przy tych, którzy zostali wam powierzeni...