Zamek w Krasiczynie to jedna z ciekawszych budowli renesansowych w Polsce. Jego ozdobą są ogromne sgraffitowe dekoracje na ścianach, m. in. z doskonale zachowanymi portretami królów i scenami myśliwskimi. Zamek posiada imponujący dziedziniec i cztery baszty: Boską, Papieską, Królewską i Szlachecką. W baszcie mieści się kaplica, porównywalna z kaplicą Zygmuntowską na Wawelu.

Historia krasiczyńskiego zamku sięga XV wieku., choć obecny kształt uzyskał dwa wieki później dzięki rodzinie Krasickich. Spośród późniejszych właścicieli najlepiej znani są Sapiehowie. Urodził się tu m. in. kardynał Adam Stefan Sapieha. W ich rękach zamek pozostawał od 1835 r. do końca II wojny światowej. Wokół zamku sadzili oni lipy po narodzinach każdej córki, a dęby z okazji przyjścia na świat syna.  Napisy na kamieniach umieszczonych przy pniach informują, które drzewa posadzono w takich okolicznościach. Po drugiej wojnie światowej w zamku mieściło się Technikum Leśne, a od lat siedemdziesiątych XX wieku mecenat nad nim sprawowała Fabryka Samochodów Osobowych w Warszawie. Po likwidacji FSO w 1996 r. zamek wraz parkiem przejęła Agencja Rozwoju Przemysłu i przeprowadziła prace remontowo - konserwatorskie.

 Obecnie w zespole pałacowo - parkowym znajduje się hotel i restauracja i tylko niektóre części zamku są udostępnione dla zwiedzających.

Tekst i foto: Marian Szpak
Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter