Chrystus nakazał swoim uczniom „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu”. To dzieło, rozpoczęte przez Apostołów, kontynuują od przeszło 130 lat Misjonarze Werbiści w ponad 70 krajach świata. Docierają do takich miejsc gdzie Dobra Nowina jeszcze nie dotarła, do najbiedniejszych ludzi innych ras, kultur i religii. Potrzebna jest w tym dziele  nasza  modlitwa i pomoc.  Aby wspólnie się pomodlić i wesprzeć dzieło Werbistów organizuje się cykliczne akcje pomocy kościołowi misyjnemu. 


Tradycyjne skupienie dla Współpracowników Misyjnych Zgromadzenia Słowa  Bożego – czyli Księży Werbistów z rejonu Bielska-Białej odbyło się 10 marca br. w gościnnych murach krypty kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bielsku-Białej. Spotkanie to zorganizowali księża Werbiści i Siostry Służebnice Ducha Świętego wraz z dyrektorem Referatu Misyjnego o. Wiesławem Dudarem SVD z Pieniężna oraz księża z diecezji bielsko-żywieckiej ks. Janusz Talik – Diecezjalny Dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych oraz ks. Stanisław Budziak proboszcz parafii pw Wszystkich Świętych w Zarzeczu. Uczestniczyła w nim jak zwykle bardzo duża ilość pomocników misyjnych z okolic Bielska-Białej, a wśród nich Młodzieżowy Wolontariat Ziemi Żywieckiej pod opieką S. Anety - Serafitki z Żywca. To młodzież, która uczy się jak pomagać innym, nabiera misyjnego zapału, aby w przyszłości były tego jak najlepsze owoce we współpracy z misjonarzami pracującymi na misjach – o to wg ustalonego planu, wspólnie się modlimy – powiedziała S. Aneta.

W trakcie spotkania modlono się o nowe, dobre powołania misyjne do Zgromadzenia Księży Werbistów oraz Sióstr Służebnic Ducha Świętego  podczas koncelebrowanej Mszy Świętej pod przewodnictwem O. Wiesława Dudara z udziałem ks. Janusza Talika i Ks. Stanisława Budziaka. Była też okazja do bliższego poznania śp. O. Mariana Żelazko SVD – nestora polskich misjonarzy, Ojca Trędowatych, który przez 56 lat pracował w Indiach wśród  najbiedniejszych z biednych, pochowany w Indiach. O jego pracy misyjnej zebrani zobaczyli film pt „Siewca nadziei”. W trakcie spotkania, z niezwykłą uwagą, wysłuchano świadectwa pani Kariny Walczyk, z zawodu pielęgniarki, która od kilku lat pracuje na rzecz kobiet wykluczonych, żyjących w obozach w północno – wschodniej Ghanie i mających ograniczony dostęp do opieki medycznej. Tą misją zainteresowali się też lekarze specjaliści z zakresu dermatologii, okulistyki i stomatologii. Po wielu staraniach i konsultacjach, z pracującymi na misji w Ghanie O. Mariuszem Pacułą i Br. Andrzejem Kędziorą, wyjechali na dwutygodniową misję medyczną do Ghany, do miejscowości gdzie pracowali Werbiści, aby tam udzielać konsultacji dla najuboższych mieszkańców, podczas których pacjenci otrzymali kilkaset sztuk okularów, bezpłatne leki, usuwano im bezpłatnie zęby. Swoją pracę na rzecz potrzebujących pani Karina określiła jako duchową pielgrzymkę i poznanie tego, co  w świecie jest ważne. Był to dobry przykład do naśladowania, wg swoich umiejętności, pracy misyjnej na rzecz najbiedniejszych.

Dobrą  formą pomocy misyjnej jest też zaangażowanie Kół Przyjaciół Misji na terenie parafii i osób indywidualnych w przygotowaniu konkretnych darów w postaci środków czystości i higieny osobistej, materiałów opatrunkowych, ostemplowanych znaczków pocztowych, niepotrzebnych telefonów komórkowych, pościeli, koców, ręczników, niepotrzebnych kluczy a także medalików, różańców, krzyżyków. Podczas spotkania misyjnego można  było nabyć m.in literaturę religijną i misyjną, filmy o pracy misyjnej, różańce. Za wszystkie składane dary podczas spotkania O.O. Werbiści i Siostry podziękowali darczyńcom. „Drodzy przyjaciele misji – zwrócił się do zebranych O. Wiesław Dudar SVD, prawdziwą radość, szczęście i życie bez końca, może dać tylko Bóg – Pan czasu i Stwórca wszystkiego. Jednak wciąż żyją na świecie ogromne rzesze ludzi, którzy nie są tego świadomi. Dzięki misjonarzom i Waszemu wsparciu – kontynuował ta wiadomość powoli dociera do odległych miejsc na naszym globie. Wspólnie głosimy narodom Dobrą Nowinę o zbawieniu oraz niesiemy konkretną pomoc osobom zapomnianym, ofiarom wojen, kataklizmów i wszelkiego rodzaju niesprawiedliwości. Razem z misjonarzami zakładacie i umacniacie Kościół Chrystusowy na krańcach świata. Bóg Wam tego nigdy nie zapomni.

Tekst i fotografie Urszula i Andrzej Omylińscy

Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter