Na zaproszenie Fundacji Szlaki Papieskie, duża grupa miłośników Szlaków Papieskich spotkała się ze swym Patronem Honorowym JE  abpem Markiem Jędraszewskim – Metropolitą Krakowskim w Pałacu Arcybiskupów w Krakowie. To wiosenne spotkanie należy już do tradycji, aby wędrówki Szlakami Papieskimi rozpocząć z błogosławieństwem Patrona.

Spotkanie rozpoczęło się od oddania hołdu św. Janowi Pawłowi II przy Jego pomniku na dziedzińcu Kurii. W centrum spotkania była Msza Św. koncelebrowana w kaplicy arcybiskupów pod przewodnictwem  abpa Marka Jędraszewskiego z udziałem księży kilku diecezji zaangażowanych w różny sposób w dzieło Szlaków w tym kapelana Szlaków Papieskich ks. Stefana Misińca , ks. Władysława Zązla, ks. Tadeusza Krzyżaka – proboszcza parafii Najdroższej Krwi Pana Jezusa Chrystusa w Bystrej Krakowskiej. Liturgię uświetnił Akademicki Chór „Organum” pod kierownictwem Bogusława Grzybka oraz kapela góralska Związku Podhalan z Ludźmierza.

W homilii  abp Marek Jędraszewski przypomniał czym dla św. Jana Pawła II była ziemia ojczysta a szczególnie wędrówki górskie, które przebywał z różańcem w ręku, okazując swą wielką miłość dla ziemi ojczystej, uświęcając ją swoją modlitwą. Na zakończenie powiedział: „Mówię do was moi drodzy, w których sercach zapał, poświęcenie związane są z tym, żeby przekazać  współczesnym i przyszłym pokoleniom, szczególny zapis tej ziemi w postaci szlaków, jakimi przez tyle lat przemierzał ksiądz, biskup, arcybiskup, kardynał Wojtyła i te nieliczne, ale jakże niezwykle cenne szlaki, którymi podążał już jako Jan Paweł II. Troszcząc się o te szlaki troszczycie się o Ojczyznę, moi drodzy. I za to Wam bardzo dziękuję. Bo odsłaniacie także nie tylko sam zapis drogi, ale piękno krajobrazów, które z tych szlaków można ujrzeć, które uczą nas także naszej polskiej historii, niełatwej ale także niekiedy wspaniałej. Chodzi o to, żeby nie zapomnieć  o tych bardzo ważnych rzeczach, dzięki którym te szlaki mają taki szczególny, doniosły charakter i wymiar. To są szlaki przez Niego omodlone. To są także szlaki przeniknięte Jego troską o Polaków, jak żyją, jak będą żyli, jak będą umieli rozwijać w sobie miłość  do Boga, Stwórcy tego cudownego świata, jak i miłość do drugiego człowieka, zwłaszcza tego najbliższego, jak się będą uczyli miłości dojrzałej i odpowiedzialnej. To wszystko wpisuje się w historię i treść  Szlaków Papieskich, na których straży, moi drodzy stoicie. Starajcie się, to jest moja prośba  do was, aby wszystkie te wymiary papieskich szlaków  dla was były drogie i głęboko zachowywane w waszych sercach. Ale także, żeby były z całą otwartością i pięknem przekazywane innym, bo wtedy wpisujemy się w  przesłanie, które zostawił nam w poemacie „Myśląc Ojczyzna”- myśląc a jednocześnie tę Ojczyznę miłując”.

Po Eucharystii była okazja do podziękowania arcybiskupowi, w apartamentach pałacu, przy Papieskim Oknie, za kontynuowanie patronatu Metropolity Krakowskiego nad Szlakami Papieskimi. Przekazała je prezes Rady Fundacji Urszula Własiuk stwierdzając m.in. „Wiele osób z nas należy do szczęśliwego pokolenia, słusznie nazywanych pokoleniem św. Jana Pawła II, proroka naszych czasów, którego mogliśmy słuchać i obserwować bezpośrednio. Były to przeżycia niepowtarzalne, mistyczne. Z tych doświadczeń rodzi się poczucie odpowiedzialności, aby Jego ślad zachować tak, jak tego pragnął i przekazać następnym pokoleniom, które już go nie poznały. Zachowanie śladów rozumiemy jako zabezpieczanie pamięci o św. Janie Pawle II i Jego nauczaniu jakim nas obdarzał”. Poinformowała również o przekazaniu przez rodzinę Zapotocznych, na rzecz parafii pw. Michała Archanioła w Klikuszowej na cele kultu  św. Jana Pawła II, działki pod szczytem Turbacza. W miejscu pasterskiej bacówki stoi tam Szałasowy Ołtarz upamiętniający odprawienie Mszy Św. przez ks. Karola Wojtyłę w 1953 r.

Prezes Koła PTTK im. św. Jana Pawła II w Węgierskiej Górce Tadeusz Gołuch wręczył Metropolicie Krakowskiemu medal upamiętniający 110 lecie Oddziału oraz tomik swoich wierszy. Młodzież ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Puławach oraz Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Marcyporębie podziękowała za możliwość uczestniczenia w spotkaniu i za współpracę z Fundacją Szlaki Papieskie.

Podczas rozmowy Urszula Własiuk - autorka przewodników po Szlakach Papieskich  potwierdziła, że obecnie w opracowaniu są przewodniki  po szlakach  w Beskidzie Śląskim i okręgu Cieszyńskim, które są jeszcze najmniej udokumentowane i zachęciła osoby, które znają te problemy, do współpracy.

Tekst i fotografie Urszula i Andrzej Omylińscy

Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter