Betlejemskie Światło Pokoju dotarło, w dniu 23 grudnia br. do bielskiej katedry, gdzie odbyło się uroczyste przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju diecezji bielsko-żywieckiej, a tegorocznym hasłem było „Światło, które łączy”. Liturgii przewodniczył diecezjalny kapelan Beskidzkiego Hufca Związku Harcerstwa Polskiego,  ks. Tomasz Chrzan wraz z ks. Wiesławem Greniem.

Ksiądz Tomasz w swojej homilii  zauważył, że w kontekście Bożego Narodzenia „Światłem, które łączy nie tylko ludzi między sobą, ale łączy również to, co boskie z tym, co ludzkie” jest Chrystus. „I kiedy jutro zasiądziemy wspólnie przy wigilijnym stole, pewnie przy blasku tego ognia z Betlejem, może warto przypomnieć sobie również tę prawdę. Bóg staje się człowiekiem, aby człowiek mógł stać się jak Bóg. Bóg schodzi na ziemię, aby człowiek mógł dostać się do nieba. O tych prawdach przypomina nam każda kolęda, ale może Boże Narodzenie już tak nam spowszedniało, że zapomnieliśmy, jaki był jego właściwy cel”.

W uroczystej Eucharystii udział wzięło kilkadziesiąt harcerzy i harcerek z Beskidzkiego Hufca Związku Harcerstwa Polskiego. Dzięki druhom i druhnom światło trafi do kościołów, szpitali, domów dziecka, hospicjów oraz do domów prywatnych na terenie Podbeskidzia. Przed katedrą harcerze w wybudowanym specjalnym namiocie, rozdawali Betlejemskie Światło Pokoju, do domu uczestnikom  Mszy świętej.

Betlejemskie Światło Pokoju zorganizowano po raz pierwszy w 1986 roku w Linz,  w Austrii, jako część bożonarodzeniowych działań charytatywnych. Akcja nosiła nazwę „Światło w ciemności” i była propagowana przez Austriackie Radio i Telewizję (ORF). Rok później patronat nad akcją objęli skauci austriaccy.

Związek Harcerstwa Polskiego organizuje Betlejemskie Światło Pokoju od 1991 r. Tradycją jest, iż Związek Harcerstwa Polskiego otrzymuje Światło od słowackich skautów. Przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju odbywa się naprzemiennie raz na Słowacji raz w Polsce.  Polska jest jednym z ogniw betlejemskiej sztafety. Harcerki i harcerze przekazują Betlejemskie Światło Pokoju dalej na wschód: do Rosji, Litwy, Ukrainy i Białorusi, na zachód do Niemiec, a także na północ – do Szwecji.

Tekst i foto: Marian SzpakPodziel się artykułem:
FaceBook  Twitter