W wigilijną noc w Mszy świętej Pasterskiej, przewodniczył ks. biskup Roman Pindel, ordynariusz diecezji bielsko-żywieckiej. W raz z księdzem biskupem przy ołtarzu modlili się księża katedralni na czele z ks. proboszczem Antonim Młoczkiem wraz ks. Piotrem  Górą - sekretarzem ks. biskupa Romana.

W wygłoszonej homilii ks biskup Roman nawiązując do czytanej  Ewangelii (Łk 2, 1 - 14) podkreślił, jak ważne jest to, by nie iść za głosem, który nic nie znaczy, by nie posłuchać tego, który zwodzi. „Ważne przede wszystkim jednak, by rozpoznać, kiedy to sam Bóg przemawia i przejąć się Jego wezwaniem, czy zachętą” – zaznaczył i zapewnił, że Bóg znajdzie człowieka wszędzie. „Bóg dotrze do nas ze swoim słowem, jak do owych pasterzy, z których część czuwała przy owcach, część zaś odpoczywała przed kolejną strażą. Ks. biskup Roman  zaznaczył, że najważniejsza jest treść, którą Bóg objawia człowiekowi. „Pasterze usłyszeli najważniejszą i najradośniejszą prawdę dla człowieka na ten czas, w którym żyli. Bo to właśnie wtedy na świat przyszedł oczekiwany Zbawiciel”, że w Betlejem właśnie narodził się „Ten, który wybawi człowieka z jego grzechu, wszelkiej niewoli, od śmierci wiecznej i panowania złego ducha”.

Dalszej części homilii ks. biskup Roman zwrócił uwagę, że tak, jak pasterze rozpoznali w Dziecku Mesjasza i Zbawiciela, ważne, abyśmy dziś także rozpoznali w tym znaku Pana. „Tak też i dziś to przez znak rozpoznajemy Pana, odkrywamy, że to są Jego zamiary, zmieniamy myślenie, przeżywamy z drżeniem moment łaski czy wezwanie do pójścia zdecydowanie za Panem. Za każdym razem Bóg dobiera właściwy znak, ze względu na nas, naszą otwartość i zdolność zrozumienia Boga. Najważniejsze z naszej strony to usłyszeć, zwrócić uwagę na znak, upewnić się, że to Bóg się rodzi, że Zbawiciel przychodzi, że to, co się teraz dzieje, to dla mnie, aby mnie ocalić. Obyśmy zawsze umieli rozpoznać ten właśnie moment".

Na zakończenie Pasterki ks. proboszcz Antoni Młoczek zaapelował do zebranych, abyśmy radowaliśmy się z narodzenia Zbawiciela, tę radość wielką zanieśli do swych domów i przekazaliśmy tę wielką rodość  swoim bliskim i przyjaciołom.

Uroczystą Pasterkę uświetnił śpiew kolęd i pastorałek chóru złożonego z dawnych śpiewaków Bielskiego Chóru Kameralnego pod dyrygenturą Tomasza Lorka.

Tekst i foto: Marian Szpak
Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter