Pod takim tytułem można zobaczyć w Klubie  Nauczyciela w Bielsku-Białej przy ul. Wzgórze 11, wystawę malarstwa słuchaczy Bielskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku  w ATH. Jej  wernisaż odbył się 14 lutego 2019.

Swoje prace zaprezentowali: Bierońska Urszula, Boguniewicz Teresa, Borzyszkowska Ewa, Bosak Cecylia, Bromirska Krystyna, Formas Halina, Giemza Marianna, Kampczyk Krystyna, Klimczyk-Gawęda Halina, Limańska Anna, Murańska Grażyna, Naruszewicz Jolanta, Nowak Józefa, Olearczyk Maria, Płatek Wanda, Siudak Czesław, Stępień Bożena, Szostak Urszula, Śleziak Wanda, Tomczuk Mikołaj, Wojtasik Iwonna, Worecka Halina.

Na wystawie przedstawiono 65 obrazów w pięknie oprawionych ramach „o bogatej tematyce, wykonywane w różnorodnych technikach malarskich. Wystawa ukazuje również najnowsze prace zrealizowane ostatnio. Atutem pokazu jest przedstawienie indywidualnych postaw twórczych. Uważnie obserwując, zauważymy interesujące zróżnicowanie związane z ekspresją wypowiedzi malarskiej każdego z autorów. Autentyczna szczerość wypowiedzi,  z widocznymi umiejętnościami warsztatowymi i świadomością swojej pracy, staje się niewątpliwie cenną wartością plastyczną. Ta widoczna dbałość każdego z autorów o artystyczny wizerunek swoich prac, jak również sposób oprawy i prezentacji, podnosi walory estetyczne, co przyczynia się do przyjemnego ich odbioru” –  ocenił kurator wystawy dr Piotr Kwaśny, pod kierunkiem którego  została ona przygotowana. O znaczeniu zajęć w sekcji malarskiej dla słuchaczy UTW dodał: „Dla naszych artystów malarstwo jest ważne, istotne, staje się drzwiami wyobraźni, marzeń, wspomnień. Jest również oknem, za którym dostrzeżemy piękno przyrody otaczającego nas świata”.

Wystawa pokazuje jaką tematyką zajmują się artyści malarze UTW - powiedziała Renata Morawska - pełnomocnik rektora ds UTW - witając licznie zebranych uczestników wernisażu. Trzeba się cieszyć - kontynuowała - że nasi słuchacze w tak twórczy, aktywny sposób spędzają czas na emeryturze, ucząc się ustawicznie i łączą to ze sztuką. Potwierdziła to Urszula Szostak biorąca udział w wystawie, stwierdzając: „Jestem już w sekcji malarskiej UTW ponad 20 lat. Lubię malować, szczególnie kolorową naturę. Cieszę się, że mogę po raz kolejny zaprezentować swoje dokonania w Klubie Nauczyciela.

Przy swoich  obrazach na wystawie Halina Klimczyk-Gawęda wyjaśniła nam: "Maluję w tej grupie już 12 rok. Uczymy się i potrafimy pracować coraz odważniej, chętniej rozpoczynamy nowe prace co świadczy o tym, że czegoś znaczącego nauczyliśmy się tutaj. Potrafię również krytyczniej spojrzeć na swoje wcześniejsze prace, zauważając inny sposób, w jaki bym je dziś wykonała. Na obrazach wystawionych tutaj przedstawiam kosmos, poprzez ukazanie  krystalicznie czystego powietrza letniego poranka wraz z mocno oświetlonymi słońcem planetami, które widziałam.

Pełniąca obowiązki przewodniczącej sekcji malarskiej  Cecylia Bosak zaznaczyła: „Maluję w sekcji malarskiej UTW  trzeci rok. Kiedyś rysowałam tylko ołówkiem, a tutaj podpatrzyłam, jak malują inni. Uzyskałam różne wskazówki i porady, które pozwoliły mi rozpocząć  malowanie farbami olejnymi. Jeszcze się uczę, ale cieszę się z moich  postępów, dostrzeganych przez oceniających.  Głównie maluję postacie, a od czasu do czasu  martwą naturę. Bardzo jestem zadowolona  z zajęć prowadzonych przez naszych opiekunów, mogę zawsze skorzystać z ich pomocy czy rady, zapytać  o różne szczegóły techniki malarskiej. Oceniam, że przynosi to dobre efekty”.  


W imieniu artystów malarzy - Józefa Nowak - dziękując gospodarzom Klubu Nauczyciela za umożliwienie wystawienia  prac  m.in. zauważyła - „Temat naszej wystawy jest ciekawy, ale i tajemniczy. Staramy się jako malarze dostrzec piękno tego świata, a nasze refleksje przenieść na obrazy, wypełnione  energią i ciepłem, które mamy w sobie. Chciałabym, aby oglądających  nasze obrazy grzało to ciepło, bo powstały z powodu istniejącego w każdym  z nas „głodu  duszy”,  pragnącej piękna."

Efekt działalności sekcji malarskiej UTW w ATH można oglądać  w Klubie Nauczyciela  do 10 marca br. Artyści zapraszają.

Tekst i fotografie Urszula i Andrzej Omylińscy
 

 

Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter