W uroczystość Środy Popielcowej br., Mszę świętą w bielskiej katedrze sprawował ks. biskup ordynariusz diecezji bielsko-żywieckiej Roman Pindel. Przy ołtarzu wraz z ks. biskupem Romanem, modlili się księża: Antoni Młoczek - proboszcz katedry, Zbigniew Powada - proboszcz senior, Piotr Góra- sekretarz ks. biskupa oraz Łukasz Mieszczak - wikariusz.

W wygłoszonej homilii ks. biskup Roman Pindel nawiązał do czytanej księgi proroka Joela ( 2, 12-18), "Bóg pragnie naszej miłości, woła do nas byśmy nawrócili się do Niego całym swoim sercem a nie tylko powierzchownie. Pomocny przy tym będzie post, który oczyszcza umysł. Gdy człowiek się opamięta i zobaczy jak daleko był od Boga żałuje straconego czasu co wiąże się z płaczem i narzekaniem na samego siebie. "Rozdzierajcie swoje serca, a nie swoje szaty, i nawróćcie się do Pana, swojego Boga, gdyż On jest łaskawy i miłosierny, nierychły do gniewu i pełen litości, i żal mu karania! W dalszej części homilii ks. biskup Roman powiedział: „Właśnie dziś słyszymy: oto teraz czas upragniony, oto teraz dzień zbawienia”  i wyjaśnił, że przyjmując popiół na głowę powinniśmy pamiętać o wskazaniach na czas całego Wielkiego Postu o tym, że uczynki pokutne mają wartość, gdy są wewnętrzne i podjęte ze szczerej intencji.

„Kiedy są ukrywane raczej, a nie dla ludzkiego oka. Tak jest z jałmużną, tak jest z modlitwą i postem” Na końcu czasu Wielkiego Postu mamy zapewnioną radość ze zmartwychwstania. „Ta radość przyjdzie w sposób naturalny, kiedy w takim duchu podejmiemy nawrócenie”.Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter