Trwają przygotowania do przeżycia Świąt Wielkanocnych. Włączył się w nie również katowicki KIK organizując tradycyjne spotkanie rekolekcyjne od 5 do 7 kwietnia br w Ośrodku Spotkań i Formacji im. św. Jadwigi Śl. w Brennej. Uczestniczyło  w nich ok 60 osób należących do KIK Katowice a także absolwenci Duszpasterstwa Akademickiego założonego przez śp. ks. Herberta Hlubka z diecezji gliwickiej, katowickiej, sosnowieckiej i bielsko-żywieckiej.

W programie  każdego dnia przewidziano modlitwy podczas Jutrzni, Nieszporów, Drogi Krzyżowej i Mszy Św. które były odprawiane przez ks. dr Tomasza Wojtalę w intencji ks. Herberta Hlubka i bp Romana Pindla ordynariusza diecezji bielsko  żywieckiej. Modlitwy kończyły się Apelem Jasnogórskim.

Rekolekcje poprowadziła dr Danuta Piekarz - biblistka i italianistka, wykładowca m.in. w UJ,  UP JPII w Krakowie. Temat rekolekcji wiązał się ściśle z trwającym okresem Wielkiego Postu,  jako pomoc w przeżywaniu Tajemnicy Zbawienia. Uczestnicy zgłębiali najpierw zagadnienie grzechu w jego różnych wymiarach (w relacji do Boga, do drugiego człowieka, w społeczności - Adam i Ewa, Kain i Abel, Wieża Babel, grzech Dawida). Tematem drugiej konferencji było fundamentalne wydarzenie zbawcze Starego Testamentu - wyjście z Egiptu i droga do Ziemi Obiecanej - jako modelowy przykład zbawczego działania Boga w historii, aż po dzieło Odkupienia przez Chrystusa. W kolejnych konferencjach uczestnicy podążali za Chrystusem krok po kroku, szlakiem Jego Męki - od Ogrodu Oliwnego do  spotkań ze Zmartwychwstałym w Ewangeliach według św. Jana i św. Mateusza.

Każdy wykład spotykał się z żywym zainteresowaniem  słuchaczy i kończył odpowiedziami na szereg pytań kierowanych do prelegentki. „ Kolejne spotkanie rekolekcyjne  znowu okazało się czasem intensywnej strawy duchowej” – stwierdził Grzegorz Bachniak uczestnik rekolekcji   i dodał „Pani dr Danuta ma niezwykłą zdolność przekazywania swojej wiedzy biblijnej prostym językiem, niewymagającym dodatkowych objaśnień. Wspaniale potrafi wprowadzić słuchacza w świat Biblii i Nią zafascynować”.

Inny  uczestnik rekolekcji- Adam Gryłka dodaje - „Pod kierunkiem dr Danuty Piekarz poznawaliśmy dzieje upadku, grzechu człowieka, a następnie jego zbawienia.  Rozpoczynając od sceny kuszenia w raju, poprzez dzieje Kaina i Abla, budowę wieży Babel i grzech króla Dawida śledziliśmy jakim pokusom człowiek ulegał, coraz bardziej popadając w niewolę grzechu. Wyraźnie zarysowała się konieczność pojawienia się w naszej ludzkiej historii Zbawiciela, bez którego człowiek sam nie jest wstanie wyrwać się z grzechu. Dalej analizowaliśmy wyprowadzenie z niewoli grzechu od wyjścia z Egiptu pod wodzą Mojżesza, przejście przez Morze Czerwone, górę Synaj i wejście do Ziemi Obiecanej. Tu ukazały się jasno nasze trudności wyjścia z niewoli i nasze  przywiązanie do grzechu, obawy przed nieznanym, lęk przed  wszelkimi trudnościami czy zmianą życia, które budzą chęć powrotu do niewoli. Następnie zagłębiliśmy się w Mękę Pana naszego Jezusa Chrystusa, rozważając modlitwę w Ogrójcu, proces przed Arcykapłanem, Piłatem, śmierć na krzyżu i Zmartwychwstanie. Pouczające było pokazanie różnych postaw  Piotra i Judasza wobec grzechu. Obszerny i bardzo plastyczny komentarz dr Danuty Piekarz dotyczący historii, realiów epoki i zwyczajów oraz wskazanie na wiele ukrytych znaczeń, aluzji, odniesień do innych tekstów Starego Testamentu pozwolił przeżyć wydarzenia zbawcze w taki sposób, jakbyśmy byli  ich uczestnikami. Taka uważna, wnikliwa lektura Pisma Świętego i wszechstronny komentarz bardzo dobrze przygotowały nas do głębszego przeżycia nadchodzących Świąt Wielkanocnych. Wiele z tego co usłyszeliśmy przypomni się i będzie pomocne przy własnej lekturze Pisma Świętego i podczas liturgii Słowa. Ale do tego trzeba jeszcze raz wrócić, do tych rekolekcji, co na szczęście umożliwią nagrania. Bardzo dziękujemy za wspaniałe spotkanie rekolekcyjne”.

„Każde rekolekcje naszej wspólnoty to wielkie duchowe przeżycie”
- stwierdziła kolejna uczestniczka Małgorzata M. z Pszczyny. „Dla mnie to czas oderwania od spraw domowych, pewnego wyciszenia się i spojrzenia w swoje wnętrze, na moją wiarę, na moje relacje z Panem Bogiem. Jest to stałe kształtowanie się mojej woli, wytrwałości, systematyczności, zrozumienia oraz wyrozumiałości wobec bliskich.  Przy tym jest to czas na poznanie nowych treści religijnych, biblijnych. Piękne, zwięzłe i zrozumiałe ich analizy  głęboko zapadły w nasze serca. Po takich rekolekcjach chce się być lepszym”.

Punktem kończącym rekolekcje był zaprezentowany w auli Ośrodka monodram  odkrywający Zofię Kossak pt „Usta Weroniki” – w reżyserii Bogusława Słupczyńskiego na podstawie tekstu dramaturga Artura Pałygi, w którym  nieznane modlitwy Zofii Kossak przedstawiła Joanna Gruszka. Aktorka w sposób bardzo sugestywny odtworzyła  portret wewnętrzny pisarki, która za życia starannie unikała wszelkich zapisów na temat swoich emocji, przeżyć i osobistych wyznań.  Te poruszające do głębi wyznania, wycisnęły podczas spektaklu nie jedną łzę.

„Głębokim przeżyciem było dla mnie spotkanie z Zofią Kossak-Szczucką w spektaklu „Usta Weroniki”- przedstawione w formie modlitwy i próśb kierowanych do Pana Boga przez pisarkę, w bardzo trudnym okresie jej życiowych zmagań” - wyznała Pani Małgorzata. „Tak bardzo ubogacona wewnętrznie wracam do swoich spraw domowych. Dziękuję Dobremu Bogu, że mogłam razem z mężem być w Brennej, a także spotkać się z przyjaciółmi”.

Dni skupienia przeżywane w Ośrodku Spotkań i Formacji w Brennej zostają zawsze głęboko w pamięci. Odbywają się w znającym się od bardzo dawna, wielopokoleniowym środowisku akademickim, a nad jej organizacją od lat czuwają Jacek Bachniak i Joanna Sosna. Zapewnia się tu uczestnikom   bardzo dobre warunki pobytu, ze wspaniałą kuchnią, a  piękne, górskie  widoki zachęcają  do spacerowania. Już teraz organizatorzy zaplanowali następne spotkanie na 22/24 listopada br.

Tekst i fotografie Urszula i Andrzej Omylińscy


 

Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter