Okres wielkanocny jaki obecnie przeżywamy, to czas radosny, pełen nadziei  związanej ze Zmartwychwstałym Jezusem Chrystusem. Wielką radość, że Chrystus jest blisko wyrazili członkowie Duszpasterstwa Salwatoriańskiego „Bagno” wraz z ich opiekunem duchowym ks. Pawłem Radziejewskim SDS organizując widowisko „Taniec wielkanocny” w publicznej przestrzeni na placu Chrobrego w Bielsku-Białej. Wspólnota „Bagno” istnieje przy parafii NMP Królowej Świata w Cygańskim Lesie i gromadzi w oddzielnych grupach osoby w wieku gimnazjalnym, licealnym, studentów oraz osoby pracujące, które chcą wzrastać w wierze, idąc drogą ku zbawieniu.

Mimo niesprzyjającej pogody po południu, w niedzielę 5 maja br licznie zebrana młodzież zatańczyła dla Bielszczan. Do zabawy na Placu Chrobrego dołączyły też inne grupy parafialne i przechodnie, aby tańcem i śpiewem wielbić Zmartwychwstałego, dzieląc się radością wielkanocną przy udziale zespołu muzycznego duszpasterskiej wspólnoty. Bardzo sprawnie i z wdziękiem uczyły i koordynowały taniec Martyna, Ania i Gabrysia ze wspólnoty salwatoriańskiej „Bagno”. Młodzież naśladując animatorki sprawnie wykonywała w parach wszystkie rytmiczne ruchy taneczne, równocześnie śpiewając pieśni oazowe m.in. „Bóg jest tu”, „Bóg nie umarł”. Można było usłyszeć „Jesteś życiem mym”

Jesteś życiem mym, więc każdy ruch
robię w Tobie Panie Ty pozwalasz wciąż oddychać mi
Jesteś drogą mą, więc każdy krok
stawiam w Tobie Panie Ty pozwalasz wciąż
oddychać mi.

Fale Twoje łaski Panie
Gdzie nie spojrzę tam
wciąż widzę Cię
Twa miłość mnie uwiodła
Jezu jakże, to możliwe jest?!
Nananana...

O sobie mówili „oficjalni chuligani Jezusa”, skandowali podczas tańca „Wiara, Miłość, Jezus Chrystus”. Jedna z animatorek tańca Martyna – studentka UM Colegium Medicum w Krakowie wyjaśniła:„ Z duszpasterstwem przy parafii NMP KŚ w B-B jestem związana od wielu lat.  Uczestniczę w różnych wyjazdach, pielgrzymkach, majówkach. Zacięcie do ewangelizacji mam od dawna. Nawet s. Bernadeta SDS, która jest tu z nami,wspomina,że to mogło zacząć się pod jej opieką już w przedszkolu. Ale wiem, że  wszystko bierze się z góry, od Pana Boga, aby zachęcać innych śpiewem, radością i pokazać  ludziom, że nasza wiara nie zamyka się tylko w kościele. Cieszymy się przede wszystkim ze Zmartwychwstania Pana Jezusa, że jest z nami obecny, cały czas, od wielu lat i że On daje nam  siłę na każdy dzień”.

Ta niecodzienna akcja ewangelizacyjna wykazała, że wspólnota salwatoriańska „Bagno” jest bardzo zgrana, chętnie okazuje publicznie swoje przywiązanie do wiary. Potrafi wesoło tańczyć i modlić się w skupieniu. Tańce zakończyły się wspólną modlitwą Koronką do Bożego Miłosierdzia oraz błogosławieństwem udzielonym przez kapłana. Salwatorianie zapraszają wszystkich chętnych do uczestnictwa w poszczególnych wspólnotach.

Tekst i fotografie Urszula i Andrzej Omylińscy

 

Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter