„Kultura polska jest dobrem, na którym opiera się życie duchowe Polaków. Ona wyodrębnia nas jako naród. Ona stanowi o nas przez cały  ciąg dziejów. Stanowi bardziej niż siła materialna. Bardziej nawet niż granice polityczne. Wiadomo, że naród polski przeszedł przez ciężką próbę utraty niepodległości, która trwała z górą sto lat – a mimo to pośród tej próby pozostał sobą. Pozostał duchowo niepodległy, ponieważ miał swoja kulturę”
- z przemówienia Ojca św. Jana Pawła II.

Po raz 34 Klub Inteligencji Katolickiej w Bielsku-Białej organizuje w dniach od 13 do 19 października br. Tydzień kultury Chrześcijańskiej. Jest to jedno z ważniejszych przedsięwzięć tej organizacji. Wydarzenie to przygotowywane jest od 1984 roku. Każdy Tydzień ma swoje motto, które wskazuje na przesłanie, na jakie organizatorzy pragną zwrócić uwagę uczestników.

Tegoroczny XXXIV Tydzień Kultury Chrześcijańskiej poświęcony jest patronowi Diecezji Bielsko-Żywieckiej, Św. Melchiorowi Grodzieckiemu, w czterechsetną rocznicę jego śmierci. Nawiązuje też do czterdziestej rocznicy pierwszej pielgrzymki Św. Jana Pawła II do Polski.

Patronat nad tym kulturalnym wydarzeniem objął ks. bp Roman Pindel – ordynariusz Diecezji Bielsko-Żywieckiej.

Szczegółowy Program Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej można zobaczyć na stronie internetowej KIK w Bielsku-Białej: http://www.kik.bielsko.opoka.org.pl/

Na wszystkie spotkania i imprezy wstęp wolny.

Organizatorzy zapraszają.

Tekst i fotografia: Urszula i Andrzej Omylińscy


             

                                                                              

Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter