Ogólnopolska akcja jesiennego sadzenia cebulek żonkili – światowego symbolu nadziei - ma na celu propagowanie idei wolontariatu, bezinteresownej pomocy nieuleczalnie chorym oraz ich rodzinom. Wiosną, kiedy na utworzonych „Polach Nadziei” zakwitną żółte kwiaty, będą one rozdawane w ulicznych kwestach. Pozyskiwane w ten sposób fundusze, pomogą w zaspakajaniu potrzeb podopiecznym hospicjum. Żonkilowa kampania jest również ważnym programem edukacyjnym, wychowującym pokolenia młodych ludzi, których uczy zrozumienia, wrażliwości na potrzeby bliźnich i postaw prospołecznych.

Inauguracja XVI edycji „Pól Nadziei” wspierających Hospicjum Jana Pawła II w Bielsku -Białej odbyła się 7 października br., w kościele Salwatorianów pw. NMP Królowej Polski, ekumeniczną modlitwą. Poprowadził ją ks. bp Piotr Greger. Udział  w niej wzięli też ks. Józef Figiel SDS – prowincjał polskich Salwatorianów, ks. Piotr Schora SDS – kapelan Hospicjum św. Jana Pawła II oraz ks. Paweł Krężołek SDS – superior domu zakonnego Salwatorianów. Na  nabożeństwo to przybyli: biskup senior Diecezji Cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego Paweł Anweiler, parlamentarzyści, samorządowcy przedstawiciele organizacji i instytucji miejskich.

W homilii, ks. biskup Piotr, nawiązując do czytania o miłosiernym Samarytaninie, przyrównał jego postawę bezinteresownej opieki nad poszkodowaną osobą do działań podejmowanych dziś, w ośrodkach hospicyjnych. Kapłan szczególnie mocno zaakcentował główne przesłanie tej przypowieści, będące wezwaniem do okazywania miłosierdzia ludziom znajdującym się w potrzebie. Wyjaśniając to stwierdził: „Samarytanin, bardziej miłosierny od kapłana i lewity, dołożył wszelkich starań, by nieszczęśliwemu człowiekowi – bez jego winy, okazać pełne zrozumienie, podejmując dzieło miłosierdzia.  Wszyscy mamy być miłosierni, wobec swoich bliźnich, na tym polega fundament nauczania Jezusa Chrystusa oraz fenomen Ewangelii. Bliźnim jest się wówczas, kiedy okazujmy pomoc kosztem własnej wygody, poświęcenia czasu i dzielenia się swoim mieniem. Niech to przesłanie dzisiejszej przypowieści uwrażliwi nasze serca na budowanie takich postaw, by drugiemu człowiekowi ofiarować dar modlitwy oraz móc okazać wobec niego postawę samarytańską”.

Po części modlitewnej, informację o działalności stacjonarnego Hospicjum im. św. Jana Pawła II w Bielsku-Białej,  przedstawiła Grażyna Chorąży - prezes Salwatoriańskiego Stowarzyszenia Hospicyjnego. Zaznaczyła, że  placówka  działa już czwarty rok i przyjęła w tym czasie 404 pacjentów. Dodała, że posiadając 28 łóżek dla chorych, którzy nie ponoszą kosztów za swój pobyt, jest ona dofinansowywana  z NFZ tylko dla 16 miejsc . Dlatego jej działalność możliwa jest dzięki wsparciu ludzi dobrej woli. Tym bardziej, że od 1 października nowe wymogi NFZ wymusiły zwiększenie personelu do 45 osób. Pani prezes,  skierowała też pod adresem młodzieży szkolnej i nauczycieli podziękowania, za dotychczasową, szlachetną pomoc, dla hospicjum oraz życzenie o dalsze zaangażowanie.  Równocześnie  skierowała do nich zaproszenie, aby umilić pacjentom  pobyt, poprzez występy artystyczne szkolnych zespołów artystycznych, na które czekają.

Do programu „Pola Nadziei 2020” w br. zgłosiło się 60 szkół z Bielska-Białej oraz powiatu bielskiego. Po zakończeniu inauguracyjnego nabożeństwa, zaproszeni goście posadzili cebulki żonkili na hospicyjnym "Polu Nadziei" przy ul. Zdrojowej 10. Natomiast obecne delegacje szkół, otrzymały je, aby zasadzić przy swoich szkołach. Gdy wiosną pojawią się kwiaty będą wykorzystywane podczas kwest, na rzecz stacjonarnego hospicjum. Po modlitwie, spotkaliśmy grupę uczniów z Zespołu Szkół Specjalnych im. K.I. Gałczyńskiego Bielsku-Białej, Wapiennicy, robiących pamiątkowe zdjęcia z inauguracji „Pól Nadziei” wraz z ich opiekunką Justyną Kubiak. W rozmowie powiedziała: „Od samego początku uczestniczymy  w akcji charytatywnej „Pola Nadziei”. Uczniowie  angażują się  w pomoc,biorą udział w kiermaszach, kwestach, sadzą żonkile. Przygotowujemy  prezentacje związane z hospicjum. W poprzedniej edycji zebraliśmy ok. 3 000 zł. W akcjach charytatywnych udział biorą chętnie wszyscy uczniowie z całego zespołu szkół, co nas bardzo cieszy”.

Więcej zdjęć z inauguracji Pół Nadziei 2020 można zobaczyć TUTAJ

Tekst i fotografie: Urszula i Andrzej Omylińscy


                                                                                   

 

                                                              

Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter