Już po raz XXXIV Klub Inteligencji Katolickiej w Bielsku-Białej w dniach 13 – 19 października br. zorganizował Tydzień Kultury Chrześcijańskiej.

Przez cały tydzień można było uczestniczyć w koncertach, prelekcjach, wystawach w bielskich kościołach, kurii biskupiej, Książnicy Beskidzkiej i Miejskim Domu Kultury. Tegoroczny program był przebogaty w wydarzenia kulturalne od wspaniałego koncertu Józefa Skrzeka w bielskiej katedrze, aż po występy na zakończenie Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej, w bielskim kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa chórów: "Echo" z MDK Włókniarzy w Bielsku-Białej oraz Grodzicki Chór Bogorya z Grodziska Mazowieckiego.

Mszę świętą w bielskim kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, w dniu 19 października br. sprawował ks. proboszcz Marcin Aleksy wraz z ks. Zbigniewem Powadą - kapelanem Klubu Inteligencji Katolickiej w Bielsku-Białej. W wygłoszonej homilii ks. Zbigniew nawiązał do przemówienia ojca świętego Jana Pawła II do młodzieży zgromadzonej na Wzgórzu Lecha w Gnieźnie, 3 czerwca 1979 r. oraz patronowi naszej diecezji bielsko - żywieckiej św. Melchiorowi Grodzieckiemu w 400 rocznicę śmierci.

Cytując słowa ojca świętego Jana Pawła II zastanawiał się - " Czym jest kultura? Kultura jest wyrazem człowieka. Jest potwierdzeniem człowieczeństwa. Człowiek ją tworzy - i człowiek przez nią tworzy siebie. Tworzy siebie wewnętrznym wysiłkiem ducha: myśli, woli, serca. I równocześnie człowiek tworzy kulturą we wspólnocie z innymi. Kultura jest wyrazem międzyludzkiej komunikacji, współmyślenia i współdziałania ludzi. Powstaje ona na służbie wspólnego dobra - i staje podstawowym dobrem ludzkich wspólnot. Kultura jest przede wszystkim dobrem wspólnym narodu”.

Wracając do św. Melchiora Grodzieckiego przytoczył słowa ks. biskupa Romana Pindla wygłoszone w dniu 12 października br. podczas diecezjalnej pielgrzymki do Koszyc - " Męczennicy koszyccy są zwycięzcami : wytrwali do końca swojego życia i do końca swojego cierpienia za wiarę." Jeżeli ktoś oddał życie za wiarę to w chwilach pokusy i trudności modlić się o umocnienie. "A Bóg sam obiecuje, że próba nie będzie ponad nasze siły i ponad łaskę, którą otrzymamy”.

Przytaczając słowa ks. arcybiskupa koszyckiego Bernarda Bobera, ks. Zbigniew powiedział, że przybycie pielgrzymów do Koszyc to swoiste świadectwo wiary, a spotkanie przy grobie męczenników – świadków wiary – przyniosło Polakom i Słowakom błogosławieństwo, pokój, odwagę i wierność Chrystusowi i Jego Kościołowi.

Na zakończenie ks. Zbigniew zaapelował by się nie bać, ufać Bogu, jego słowom, bo to wszystko służy jednemu, by umocnić naszą wiarę. Tydzień Kultury Chrześcijańskiej czy wiele innych wydarzeń, które działy się w naszym mieście, niech będą dla nas siłą i umocnieniem w naszej wierze.

Na zakończenie zacytuję słowa ojca świętego Jana Pawła II z przemówienia do młodzieży na Wzgórzu Lecha ( Gniezno, 3 czerwca 1979 r. ) : "W dziejach kultury polskiej odzwierciedla się dusza narodu. Żyją w nich jego dzieje. Jest ona nieustającą szkołą rzetelnego i uczciwego patriotyzmu. Właśnie dlatego też umie stawiać wymagania, umie podtrzymywać ideały, bez których trudno człowiekowi uwierzyć w swoją godność i siebie samego wychowywać”. Inspiracja chrześcijańska nie przestaje być głównym źródłem twórczości polskich artystów.

Słowa uznania należą się Klubowi Inteligencji Katolickiej w Bielsku - Białej za zorganizowanie już po raz XXXIV Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej w naszym mieście. Wielkie brawa.

Tekst i foto: Marian Szpak


 

Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter